Aardvark: Simon Maitha vs Samson Midigo

Tournament playedRoundSimon MaithaSamson Midigo
128.03.2016 East, Central and Southern Afica (ECASA) Tournament (KEN)2290382
Head-to-head after 1 games01
Average score290382