WESPA

Priya Karkhanis

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.Kala Ganesh 8562.5%
2.Rajiv Antao 5240%
3.Sridhar Paidikondala 5240%
4.Rajeev Menon 5360%
5.Samrath Singh Bhatia 5120%
6.Bhushan Pradhan 4250%
7.Neena Shahani 4125%
8.V Ramachandran 4250%
9.Rustom Deboo 4250%
10.Romilla Thakur 3266.6%
11.Yash Potnis 3133.3%
12.Manju Pai 3266.6%
13.Mangala Bhandarkar 3133.3%
14.Nakul Prabhu 3133.3%
15.PC Jose 3266.6%
16.Rehet Singh Bhatia 300%
17.Suchindra Potnis 33100%
18.Carolann Pais 300%
19.Manju Sood 2150%
20.Pramit Kamath 2150%
21.Shaikh Ahmed 200%
22.Joe Rodrigues 22100%
23.Jose de Abreu 200%
24.Mohan Chunkath 20.525%
25.Sumeet Sachdev 200%
26.Suyash Manchali 22100%
27.Sudhir Kamath 2150%
28.Rahil Parkar 2150%
29.Patrick Pereira 2150%
30.Nidhi Singhvi 200%
31.Ayaz Kazi 11100%
32.Aubrey Millet 100%
33.A Krishnan 100%
34.Leah Delile 100%
35.Chintamani Salgado 11100%
36.Ramachandran Chidambaran 11100%
37.Abdul Waheed Belgaumi 100%
38.Thirathni Perera 11100%
39.Sunny Bhatia 100%
40.Somalatha Seneviratna 11100%
41.TP Kurian 100%
42.Eeshan Malhotra 100%
43.KMK Kulatunge 211100%
44.Chris Imison 100%
45.Solai Adithya 11100%
46.Shalini Anant 11100%
47.Hari Prasad 11100%
48.Lakshman Cooray 11100%
49.Carmen Toscano 100%
50.Karen Richards 100%
51.Mehul Arora 100%
52.Lennie D'Souza 100%
53.Abhijit Pradhan 100%
54.Sanjoy Gupta 100%
55.Sanjeev Sreejayan 100%
56.Brian D'Souza 100%
57.Irineu Gonsalves 100%
58.Manoj Manwani 11100%
59.Selwyn Lobo 100%
60.Sylvia Coelho 11100%
61.Vivaan Shah 11100%
62.Ayush Bhatia 11100%
63.Arvind Iyengar 11100%
64.Abhijit Shilotri 100%
65.Shankar Prasad 100%
66.Amit Sood 100%
67.Marie Fernandes 100%
68.Archana Aggarwal 11100%
69.Milon Nag 11100%
70.Ranganathan Chakravarthy 100%
71.Sushanto Bhattachary 11100%
72.Mohd Ali Savanur 100%
73.Madhav Gopal Kamath 100%
74.Nikheel Ruparel 100%
75.Anuj Shetty 100%
76.Sanjay Bijlani 100%
77.Douglas Lobo 100%
78.Tony Sim 100%