WESPA

Rajnikant Singh

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.Abdul Waheed Belgaumi 7228.5%
2.Vignesh S 7457.1%
3.Rehet Singh Bhatia 5120%
4.Neelam Agrawal 4125%
5.Danish Shahna 4125%
6.Hyder Quraishi 4250%
7.Abhijit Shilotri 44100%
8.Hemanth Achaya 3266.6%
9.Arvind Lath 3266.6%
10.Kala Ganesh 3133.3%
11.Shubha S 3266.6%
12.Rajeev Menon 3133.3%
13.Archana Aggarwal 3266.6%
14.Ritu Chadha 3266.6%
15.Wimal Fernando 3133.3%
16.Aruna Grover 33100%
17.Zeenath Ariff 22100%
18.Sridhar Paidikondala 22100%
19.Erol Jorge 2150%
20.Rekha Balaji 2150%
21.Marie Fernandes 200%
22.Joseph Tharun 2150%
23.Nikheel Ruparel 200%
24.Vedika Hingorani 2150%
25.Nabena B Hamalatha 2150%
26.Madhav Gopal Kamath 22100%
27.Saraswathi Rammanohar 2150%
28.Sujana Somasekar 2150%
29.Suyash Manchali 22100%
30.Sushanto Bhattachary 2150%
31.Lennie D'Souza 200%
32.Ela Ghose 200%
33.Ekansh Arora 22100%
34.Seshi Ramanathan 100%
35.Sumeet Sachdev 100%
36.Nupur Sood 100%
37.Mazher Qureshi 11100%
38.Anthony Gomes 100%
39.Rustom Deboo 11100%
40.Amit Sood 100%
41.Khwanjai Thammaping 100%
42.Samrath Singh Bhatia 100%
43.Yoga Pratama 11100%
44.Swagat Nukala 100%
45.Romilla Thakur 11100%
46.Shafique Ahmed 100%
47.Ronilla Kataria 11100%
48.Carolann Pais 100%
49.Sherwin Rodrigues 100%
50.Savio Pinto 11100%
51.Elijah Kumar 11100%
52.E M Harindradas 100%
53.Sankaran Iyer 11100%
54.Darryl Correa 11100%
55.KS Yamuna 11100%
56.A Krishnan 100%
57.Sylvia Coelho 11100%
58.Meena Thakker 11100%
59.Harsh Sood 11100%
60.Manju Pai 11100%
61.Sanjoy Gupta 100%
62.Rajiv Antao 100%
63.Joe Rodrigues 100%
64.Neena Shahani 11100%
65.Dipankar Chatterjee 100%
66.Jayashree Nagaraj 11100%
67.Phil Paes 100%
68.Kartikey Gupta 11100%
69.Sudhir Kamath 100%
70.Devansh Malpani 11100%
71.Bilal Tamiz 11100%
72.Abhay Sharma 11100%
73.Anuradha Chagti 11100%
74.Asha Namdev Kamath 100%
75.Vaishali Mehta 11100%
76.Lloyd Pearse 100%
77.Somnath Pai 100%
78.Siddharth Nithyanand 11100%