WESPA

Vaishali Mehta

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.PC Jose 7342.8%
2.Lennie D'Souza 6233.3%
3.Hyder Quraishi 4125%
4.Aruna Grover 33100%
5.Anthony Gomes 3133.3%
6.Ramprasad Nuggehalli 300%
7.Ebikeme Adowei 3266.6%
8.Gayanath Chandrasena 3266.6%
9.Nupur Sood 300%
10.Olga Visser 2150%
11.Satish Srinivasan 2150%
12.GGS De Silva 200%
13.Shaik Sameer 22100%
14.Jacky Fernandes 2150%
15.A Krishnan 2150%
16.Radhika Mahalingaiah 2150%
17.Abdul Waheed Belgaumi 2150%
18.Sylvia Coelho 22100%
19.Kala Ganesh 2150%
20.Shafique Ahmed 2150%
21.Saraswathi Rammanohar 2150%
22.Karthik Natarajan 2150%
23.Rehet Singh Bhatia 22100%
24.Marie Fernandes 2150%
25.Shaikh Ahmed 11100%
26.Mohan Chunkath 100%
27.Jose de Abreu 100%
28.Gerry Carter 100%
29.Mohd Ali Savanur 100%
30.Scott Satkin 11100%
31.Ganesh Ram 11100%
32.Sam Joseph 100%
33.Vannitha Balasingam 100%
34.Jocelyn Calilung 11100%
35.Nancy Miranda 11100%
36.Lalantha Amarasinghe 11100%
37.Manju Sood 11100%
38.Shakir Reshamwala 11100%
39.KV Chidambaram 100%
40.Yash Potnis 11100%
41.Nikhil Ravishankar 11100%
42.V Ramachandran 11100%
43.Gregory Fernandes 11100%
44.Gaurav Bhargava 11100%
45.Naphtali Jalani 11100%
46.Anil Wickramasinghe 100%
47.Chintamani Salgado 11100%
48.Irfan Siddiqui 100%
49.Umita Melwani 11100%
50.Nidhi Singhvi 100%
51.Zameer Vahanvaty 11100%
52.Charles Carneiro 100%
53.Shaila Amalean 100%
54.Chris Imison 11100%
55.Tariq Cassim 11100%
56.Siddarth Raman 11100%
57.Carol Johnsen 11100%
58.Carolann Pais 100%
59.R Nalini 100%
60.Jayanthi Kannan 11100%
61.Ranganathan Chakravarthy 100%
62.Asha Namdev Kamath 100%
63.Sudhir Kamath 100%
64.Samrath Singh Bhatia 11100%
65.Hemanth Achaya 11100%
66.Percy Fernando 11100%
67.Neena Shahani 100%
68.Romilla Thakur 100%
69.Nikheel Ruparel 11100%
70.Nabena B Hamalatha 11100%
71.Rajnikant Singh 100%
72.Harsh Sood 11100%
73.Praveeni Jayasekera 100%
74.Priya Fernando 11100%
75.Rajiv Antao 11100%
76.Manju Pai 11100%