WESPA

Venkataraman Sridev

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.Nikhil Ravishankar 51.530%
2.Sylvia Coelho 3133.3%
3.Parvathy Raghunathan 22100%
4.Anush Singh Arvind 2150%
5.Gerald Ekhagbai 2150%
6.Ushara De Silva 22100%
7.Abbas Baig 2150%
8.Amin Nabil Bin Azmi Rahman 22100%
9.Adhlan Marikar 2150%
10.Rehet Singh Bhatia 2150%
11.Ritu Chadha 11100%
12.Satish Srinivasan 11100%
13.Gaurav Bhargava 100%
14.Wimal Fernando 100%
15.Naphtali Jalani 100%
16.Mokhtar Sheriff 11100%
17.Sandeep Pathak 100%
18.Vidya Goggi 11100%
19.Kala Ganesh 11100%
20.Joe Rodrigues 11100%
21.Purshottam Keswani 100%
22.Jayanthi Kannan 100%
23.Abdul Waheed Belgaumi 100%
24.Hari Prasad 11100%
25.Ebikeme Adowei 100%
26.Aruna Grover 100%
27.Saraswathi Rammanohar 100%
28.Umita Melwani 11100%
29.Jhanavi Ananthakumar 11100%
30.Mariam Arif 100%
31.Ebuka Udeani 100%
32.Thavalakshman Yoganathan 100%
33.Hasindu Arumapperuma 11100%
34.Sam Joseph 100%
35.Meju Lawrence 11100%
36.Alif Akmal Hashim 11100%
37.Chris Imison 11100%
38.Shafique Ahmed 100%
39.Nida Tanweer 11100%
40.Lewis Hawkins 100%
41.Joe Knapper 100%
42.David Onyekwelu 11100%
43.Nupur Sood 100%
44.Mekhla Mittal 100%
45.Samuel Fernandes 100%
46.Vraj Jain 100%
47.Abdullah Abbasi Ahmed 11100%
48.Ruvindu Chandradasa 11100%
49.Hasini Perara 11100%
50.Moiz Ullah Baig 100%
51.Radinka Dissanayake 100%
52.Chukiat Kamsopa 11100%
53.Poh Ying Ming 100%
54.Tim Mason 100%
55.Aum Biyani 11100%
56.Aditya Iyengar 100%
57.Yash Potnis 100%
58.Hansi Weerasooriya 100%
59.Irfan Sabri 11100%
60.Hiba Saad 11100%
61.Meenakshi Sethupathy 11100%
62.Minuki Satharasinghe 100%
63.Sunder Iyer 11100%
64.Krtin Juneja 11100%
65.Mohammed Talha Arif 11100%
66.Shekinah Giffen 11100%
67.Varun Kasisomayajula 100%
68.Hathaiphat Suphatthar 100%
69.Nitya Chagti 11100%