WESPA

Chan Long Kei

Rating: 584

Rating changeRank
1. 24.04.2016 Hong Kong National Scrabble Championship 562
2. 09.07.2016 Hong Kong Scrabble Challenge - Main +201 763
3. 29.08.2016 World Youth Scrabble Championship -165 5981216th
4. 02.09.2016 MSI WSC Lille -40 5581226th
5. 14.04.2017 Hong Kong National Scrabble Championship - Qualifying +13 5711282nd
6. 16.07.2017 Hong Kong Scrabble Challenge - Main +13 5841345th