WESPA

Kiki Chung Wing Sze

Rating: 711

Rating changeRank
1. 02.11.2015 World Youth Championship - Perth 478
2. 24.04.2016 Hong Kong National Scrabble Championship +100 5781170th
3. 09.07.2016 Hong Kong Scrabble Challenge - Main +15 5931203rd
4. 10.07.2016 Hong Kong Scrabble Challenge - Extra -20 5731210th
5. 29.08.2016 World Youth Scrabble Championship +65 6381200th
6. 02.09.2016 MSI WSC Lille -27 6111208th
7. 14.04.2017 Hong Kong National Scrabble Championship - Qualifying +39 6501256th
8. 29.11.2017 WESPA Youth Cup +61 7111404th