WESPA

Ng Ka Wing

Rating: 554

Rating changeRank
1. 02.11.2015 World Youth Championship - Perth 359
2. 24.04.2016 Hong Kong National Scrabble Championship +76 4351203rd
3. 09.07.2016 Hong Kong Scrabble Challenge - Main +82 5171227th
4. 14.04.2017 Hong Kong National Scrabble Championship - Qualifying +27 5441292nd
5. 29.11.2017 WESPA Youth Cup +10 5541487th