WESPA

Ngan Fu Ting

Rating: 618

Rating changeRank
1. 24.04.2016 Hong Kong National Scrabble Championship 725
2. 09.07.2016 Hong Kong Scrabble Challenge - Main -55 670
3. 14.04.2017 Hong Kong National Scrabble Championship - Qualifying +28 698
4. 17.04.2017 Hong Kong National Scrabble Championship - Finals -91 6071282nd
5. 24.08.2018 Scrabble Seventy Years Hong Kong Challenge - Warm-up -5 6021569th
6. 14.04.2019 Hong Kong National Scrabble Championship +16 6181593rd