WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics MASTER
Results for MASTER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sherwin Rodrigues 7 894 Irfan Siddiqui 452-368 Helen Gipson
2 Pakorn Nemitrmansuk 7 722 Helen Gipson 431-488 Akshay Bhandarkar
3 Helen Gipson 7 689 Pakorn Nemitrmansuk 488-431 Sherwin Rodrigues
4 Udayan Grover 7 688 Akshay Bhandarkar 437-468 Jose de Abreu
5 Akshay Bhandarkar 7 479 Udayan Grover 468-437 Pakorn Nemitrmansuk
6 Jose de Abreu 7 275 Radhika Mahalingaiah483-436 Udayan Grover
7 Nakul Prabhu 7 176 Mohan Chunkath 447-358 Tony Sim
8 Tony Sim 6 605 Sanjoy Gupta 458-317 Nakul Prabhu
9 Shaikh Ahmed 6 574 Martin DeMello 589-313 Lakshan Wanni
10 Lakshan Wanni 6 404 Varisht Hingorani 414-412 Shaikh Ahmed
11 Suresh Chinnaiyah 6 182 Lakshman Cooray 502-372 Douglas Lobo
12 Irfan Siddiqui 6 155 Sherwin Rodrigues 368-452 Nupur Sood
13 Douglas Lobo 6 144 Shakir Reshamwala 386-383 Suresh Chinnaiyah
14 Nupur Sood 6 83 Asanka Dissanayake 530-319 Irfan Siddiqui
15 Radhika Mahalingaiah 6 68 Jose de Abreu 436-483 Mohan Chunkath
16 Mohan Chunkath 6 2 Nakul Prabhu 358-447 Radhika Mahalingaiah
17 Irineu Gonsalves 5 556 Bhushan Pradhan 409-393 Gerry Carter
18 Gerry Carter 5 454 Vannitha Balasingam 364-351 Irineu Gonsalves
19 Sanjoy Gupta 5 398 Tony Sim 317-458 Varisht Hingorani
20 Varisht Hingorani 5 336 Lakshan Wanni 412-414 Sanjoy Gupta
21 Karthik Natarajan 5 254 Manju Sood 396-380 Carolann Pais
22 Carolann Pais 5 184 Ranganathan Chakrav 352-323 Karthik Natarajan
23 Jayanthi Kannan 5 170 Jacky Fernandes 456-316 KV Chidambaram
24 KV Chidambaram 5 143 Anthony Gomes 457-337 Jayanthi Kannan
25 Shakir Reshamwala 5 128 Douglas Lobo 383-386 Martin DeMello
26 Martin DeMello 5 46 Shaikh Ahmed 313-589 Shakir Reshamwala
27 Seshi Ramanathan 5 19 Shirley De Silva 404-329 Lakshman Cooray
28 Lakshman Cooray 5 -106 Suresh Chinnaiyah 372-502 Seshi Ramanathan
29 Bhushan Pradhan 5 -122 Irineu Gonsalves 393-409 Marie Fernandes
30 Marie Fernandes 5 -234 PC Jose 432-402 Bhushan Pradhan
31 Asanka Dissanayake 5 -303 Nupur Sood 319-530 Anil Wickramasinghe
32 Anil Wickramasinghe 5 -321 Lalantha Amarasinghe448-391 Asanka Dissanayake
33 Shaila Amalean 4.5 487 Mohd Ali Savanur 459-391 Ranganathan Chakrav
34 Ranganathan Chakrav 4 350 Carolann Pais 323-352 Shaila Amalean
35 Vannitha Balasingam 4 283 Gerry Carter 351-364 Waheeda Johar
36 Waheeda Johar 4 128 Rajiv Antao 459-282 Vannitha Balasingam
37 Manju Sood 4 90 Karthik Natarajan 380-396 Olga Visser
38 Olga Visser 4 -39 Ganesh Ram 383-285 Manju Sood
39 Jacky Fernandes 4 -81 Jayanthi Kannan 316-456 Anthony Gomes
40 Anthony Gomes 4 -115 KV Chidambaram 337-457 Jacky Fernandes
41 Ramprasad Nuggehalli 4 -142 Abdul Waheed 450-304 Gregory Fernandes
42 Shirley De Silva 4 -235 Seshi Ramanathan 329-404 Nabena B Hamalatha
43 Nabena B Hamalatha 4 -254 Lennie D'Souza 388-360 Shirley De Silva
44 Gregory Fernandes 4 -265 Merrille Perera 379-288 Ramprasad Nuggehalli
45 PC Jose 4 -296 Marie Fernandes 402-432 Satish Srinivasan
46 Satish Srinivasan 4 -372 Neha Mujumdar 376-290 PC Jose
47 Lalantha Amarasinghe 4 -428 Anil Wickramasinghe 391-448 Rajiv Antao
48 Rajiv Antao 3.5 59 Waheeda Johar 282-459 Lalantha Amarasinghe
49 Aruna Grover 3 67 Farida Akbarally 451-389 Mohd Ali Savanur
50 Mohd Ali Savanur 3 -101 Shaila Amalean 391-459 Aruna Grover
51 Vaishali Mehta 3 -105 Scott Satkin 448-326 Ganesh Ram
52 Lennie D'Souza 3 -232 Nabena B Hamalatha 360-388 Singham Pararajasing
53 Ganesh Ram 3 -285 Olga Visser 285-383 Vaishali Mehta
54 Singham Pararajasing 3 -339 Chintamani Salgado 341-312 Lennie D'Souza
55 Hari Prasad 3 -360 Thirathni Perera 384-342 Indramali Cooray
56 Indramali Cooray 3 -412 Jocelyn Calilung 150-100 Hari Prasad
57 Abdul Waheed 3 -492 Ramprasad Nuggehalli304-450 Merrille Perera
58 Merrille Perera 3 -495 Gregory Fernandes 288-379 Abdul Waheed
59 Farida Akbarally 3 -540 Aruna Grover 389-451 Thirathni Perera
60 Neha Mujumdar 3 -562 Satish Srinivasan 290-376 Jocelyn Calilung
61 Scott Satkin 2 -458 Vaishali Mehta 326-448 Chintamani Salgado
62 Chintamani Salgado 2 -710 Singham Pararajasing312-341 Scott Satkin
63 Thirathni Perera 1 -968 Hari Prasad 342-384 Farida Akbarally
64 Jocelyn Calilung 0 -920 Indramali Cooray 100-150 Neha Mujumdar
HG Pakorn Nemitrmansuk 603