WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A
Results for A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Pakorn Nemitrmansuk 18 1673 Nigel Richards 443-397 Nigel Richards
2 Nigel Richards 18 1372 Pakorn Nemitrmansuk 397-443 Pakorn Nemitrmansuk
3 Sherwin Rodrigues 17 1381 Komol Panyasoponlert413-381 Cecil Fernandes
4 Akshay Bhandarkar 15 1211 Douglas Lobo 460-414 Michael Tang
5 Michael Tang 15 876 Sanjoy Gupta 496-336 Akshay Bhandarkar
6 Irfan Siddiqui 15 697 Irineu Gonsalves 440-386 Shaikh Ahmed
7 Shaikh Ahmed 15 554 Alastair Richards 454-390 Irfan Siddiqui
8 Komol Panyasoponlert 14 1322 Sherwin Rodrigues 381-413 Douglas Lobo
9 Douglas Lobo 14 913 Akshay Bhandarkar 414-460 Komol Panyasoponlert
10 Sanjoy Gupta 14 833 Michael Tang 336-496 Charles Carneiro
11 Charles Carneiro 14 573 Karen Richards 414-376 Sanjoy Gupta
12 Alastair Richards 14 572 Shaikh Ahmed 390-454 Nakul Prabhu
13 Nakul Prabhu 14 114 Cecil Fernandes 430-357 Alastair Richards
14 Carolann Pais 13 1106 V Ramachandran 383-373 Udayan Grover
15 Udayan Grover 13 1003 Tejas Ramprasad 481-334 Carolann Pais
16 Irineu Gonsalves 13 964 Irfan Siddiqui 386-440 Joe Rodrigues
17 Joe Rodrigues 13 669 Jayanthi Kannan 422-377 Irineu Gonsalves
18 Ranganathan Chakrav 13 658 Jose de Abreu 426-368 Mohan Chunkath
19 Mohan Chunkath 13 103 Radhika Mahalingaiah540-293 Ranganathan Chakrav
20 Cecil Fernandes 13 -7 Nakul Prabhu 357-430 Sherwin Rodrigues
21 Karen Richards 13 -50 Charles Carneiro 376-414 Menino Pereira
22 Menino Pereira 13 -308 Bhushan Pradhan 413-380 Karen Richards
23 Jose de Abreu 12 710 Ranganathan Chakrav 368-426 Tejas Ramprasad
24 V Ramachandran 12 575 Carolann Pais 373-383 Hyder Quraishi
25 Bhushan Pradhan 12 183 Menino Pereira 380-413 Abdul Waheed
26 Jayanthi Kannan 12 75 Joe Rodrigues 377-422 Radhika Mahalingaiah
27 Nupur Sood 12 57 Ramprasad Nuggehalli437-348 Jacky Fernandes
28 Tejas Ramprasad 12 14 Udayan Grover 334-481 Jose de Abreu
29 Rajiv Antao 12 -138 Nidhi Singhvi 523-356 Mangala Bhandarkar
30 Hyder Quraishi 12 -336 Manju Sood 425-373 V Ramachandran
31 Abdul Waheed 12 -358 Indramali Cooray 491-389 Bhushan Pradhan
32 Radhika Mahalingaiah 12 -370 Mohan Chunkath 293-540 Jayanthi Kannan
33 Jacky Fernandes 12 -416 Shirley De Silva 447-336 Nupur Sood
34 Mangala Bhandarkar 11 803 Lennie D'Souza 431-378 Rajiv Antao
35 Tony Sim 11 791 Marie Fernandes 498-326 Nidhi Singhvi
36 Mohd Ali Savanur 11 56 Lalantha Amarasinghe435-340 Shirley De Silva
37 Abhijit Pradhan 11 -6 Priya Karkhanis 443-288 Avinash Bamnodkar
38 Manju Sood 11 -67 Hyder Quraishi 373-425 Indramali Cooray
39 Hari Prasad 11 -162 Leah Delile 452-339 Ramprasad Nuggehalli
40 Nidhi Singhvi 11 -181 Rajiv Antao 356-523 Tony Sim
41 Shirley De Silva 11 -277 Jacky Fernandes 336-447 Mohd Ali Savanur
42 Indramali Cooray 11 -282 Abdul Waheed 389-491 Manju Sood
43 Ramprasad Nuggehalli 11 -622 Nupur Sood 348-437 Hari Prasad
44 Avinash Bamnodkar 11 -1105 Thirathni Perera 399-330 Abhijit Pradhan
45 Ayaz Kazi 10 180 Manju Pai 375-366 Carmen Toscano
46 Carmen Toscano 10 33 Somalatha Senev 472-376 Ayaz Kazi
47 Sanjeev Sreejayan 10 29 Chintamani Salgado 401-276 KMK Kulatunge
48 Lennie D'Souza 10 -85 Mangala Bhandarkar 378-431 Lakshman Cooray
49 Neena Shahani 10 -147 Chris Imison 353-364 Priya Karkhanis
50 Lalantha Amarasinghe 10 -187 Mohd Ali Savanur 340-435 Thirathni Perera
51 PC Jose 10 -209 Lakshman Cooray 337-321 Shalini Anant
52 Marie Fernandes 10 -265 Tony Sim 326-498 Somalatha Senev
53 Manju Pai 10 -329 Ayaz Kazi 366-375 Chris Imison
54 Romilla Thakur 10 -437 Shalini Anant 422-451 Aubrey Millet
55 Aruna Grover 10 -717 KMK Kulatunge 388-540 Leah Delile
56 Satish Srinivasan 10 -947 Aubrey Millet 415-339 Chintamani Salgado
57 Chris Imison 9 -437 Neena Shahani 364-353 Manju Pai
58 Lakshman Cooray 9 -604 PC Jose 321-337 Lennie D'Souza
59 KMK Kulatunge 9 -717 Aruna Grover 540-388 Sanjeev Sreejayan
60 Shalini Anant 9 -790 Romilla Thakur 451-422 PC Jose
61 Priya Karkhanis 9 -1065 Abhijit Pradhan 288-443 Neena Shahani
62 Thirathni Perera 8 -1468 Avinash Bamnodkar 330-399 Lalantha Amarasinghe
63 Somalatha Senev 7 -1140 Carmen Toscano 376-472 Marie Fernandes
64 Leah Delile 6 -1706 Hari Prasad 339-452 Aruna Grover
65 Aubrey Millet 5 -1520 Satish Srinivasan 339-415 Romilla Thakur
66 Chintamani Salgado 0 -2645 Sanjeev Sreejayan 276-401 Satish Srinivasan
HG Jose de Abreu 654