WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 PC Jose 9 732 Hyder Quraishi 401-402 Carol Johnsen
2 Nidhi Singhvi 9 682 Lennie D'Souza 369-324 Hyder Quraishi
3 Ramprasad Nuggehalli 9 677 Jacky Fernandes 554-367 Abdul Waheed
4 Hyder Quraishi 9 507 PC Jose 402-401 Nidhi Singhvi
5 A Krishnan 8 532 Vaishali Mehta 560-308 Gayanath Chandrasena
6 Vaishali Mehta 8 336 A Krishnan 308-560 Umita Melwani
7 Abdul Waheed 8 271 Gayanath Chandrasena428-334 Ramprasad Nuggehalli
8 Radhika Mahalingaiah 7 645 Carol Johnsen 551-335 Joe Rodrigues
9 Lennie D'Souza 7 582 Nidhi Singhvi 324-369 Jacky Fernandes
10 Ebikeme Adowei 7 509 Aruna Grover 561-291 Hari Prasad
11 Joe Rodrigues 7 357 Vidya Goggi 536-262 Radhika Mahalingaiah
12 Jacky Fernandes 7 334 Ramprasad Nuggehalli367-554 Lennie D'Souza
13 Gayanath Chandrasena 7 282 Abdul Waheed 334-428 A Krishnan
14 Umita Melwani 7 206 Hari Prasad 361-393 Vaishali Mehta
15 Sam Joseph 7 -26 Naphtali Jalani 395-385 Gregory Fernandes
16 Hari Prasad 7 -53 Umita Melwani 393-361 Ebikeme Adowei
17 Carol Johnsen 7 -158 Radhika Mahalingaiah335-551 PC Jose
18 R Nalini 6 413 Gregory Fernandes 395-311 Jayanthi Kannan
19 Aditya Kini 6 223 Aditya Kini - Aditya Kini
20 Mekhla Mittal 6 159 Nupur Sood 429-363 Wimal Fernando
21 Saraswathi Ramm 6 72 Wimal Fernando 280-485 Aruna Grover
22 Wimal Fernando 6 68 Saraswathi Ramm 485-280 Mekhla Mittal
23 Gregory Fernandes 6 25 R Nalini 311-395 Sam Joseph
24 Jayanthi Kannan 6 -50 Purshottam Keswani 442-372 R Nalini
25 Venkataraman Sridev 6 -273 Satish Srinivasan 364-294 Gaurav Bhargava
26 Aruna Grover 6 -347 Ebikeme Adowei 291-561 Saraswathi Ramm
27 Nupur Sood 5 354 Mekhla Mittal 363-429 Purshottam Keswani
28 Chris Imison 5 106 Sandeep Pathak 441-346 Parvathy Raghunathan
29 Naphtali Jalani 5 -126 Sam Joseph 385-395 Satish Srinivasan
30 Gaurav Bhargava 5 -133 Parvathy Raghunathan372-420 Venkataraman Sridev
31 Sylvia Coelho 5 -410 Nikhil Ravishankar 384-280 Mokhtar Sheriff
32 Satish Srinivasan 5 -529 Venkataraman Sridev 294-364 Naphtali Jalani
33 Purshottam Keswani 4.5 -375 Jayanthi Kannan 372-442 Nupur Sood
34 Vidya Goggi 4.5 -493 Joe Rodrigues 262-536 Shafique Ahmed
35 Shafique Ahmed 4 186 Kala Ganesh 348-381 Vidya Goggi
36 Parvathy Raghunathan 4 3 Gaurav Bhargava 420-372 Chris Imison
37 Sandeep Pathak 4 -423 Chris Imison 346-441 Ritu Chadha
38 Kala Ganesh 4 -519 Shafique Ahmed 381-348 Yash Potnis
39 Nikhil Ravishankar 3 -632 Sylvia Coelho 280-384 Sunder Iyer
40 Ritu Chadha 3 -966 Sunder Iyer 338-300 Sandeep Pathak
41 Mokhtar Sheriff 2 -747 Yash Potnis 428-320 Sylvia Coelho
42 Sunder Iyer 2 -904 Ritu Chadha 300-338 Nikhil Ravishankar
43 Yash Potnis 2 -1097 Mokhtar Sheriff 320-428 Kala Ganesh
HG Gayanath Chandrasena 623