WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Waseem Khatri 7 766 Moiz Ullah Baig 457-413 Moiz Ullah Baig
2 Moiz Ullah Baig 7 731 Waseem Khatri 413-457 Waseem Khatri
3 Hasham Hadi Khan 7 517 Hassan Hadi Khan 482-372 Tariq Pervez
4 Rashid Khan 6 392 Tariq Pervez 503-352 Syed Imaad Ali
5 Syed Imaad Ali 6 257 Ali Rashid 525-321 Rashid Khan
6 Javed Shamim 6 75 Sohaib Sanaullah 464-429 Basil Ali Khan
7 Tariq Pervez 5 323 Rashid Khan 352-503 Hasham Hadi Khan
8 Hassan Hadi Khan 5 261 Hasham Hadi Khan 372-482 Sohaib Sanaullah
9 Muhammad Mustafa 5 235 Mirza Taha 438-385 Ali Rashid
10 Sohaib Sanaullah 5 232 Javed Shamim 429-464 Hassan Hadi Khan
11 Ahmed Salik 5 131 Fahim Naqvi 484-286 Fahim Naqvi
12 Hassan Bin Arshad 5 15 Basil Ali Khan 433-347 Anwar Siddiqui
13 Basil Ali Khan 5 -114 Hassan Bin Arshad 347-433 Javed Shamim
14 Ali Rashid 5 -311 Syed Imaad Ali 321-525 Muhammad Mustafa
15 Mirza Taha 4 94 Muhammad Mustafa 385-438 Mirza Waseem Baig
16 Mirza Waseem Baig 4 -69 Anwar Siddiqui 306-330 Mirza Taha
17 Anwar Siddiqui 4 -80 Mirza Waseem Baig 330-306 Hassan Bin Arshad
18 Hamza Naeem 4 -109 Saim Waqar 425-397 Shahzaib Khatri
19 Fahim Naqvi 4 -265 Ahmed Salik 286-484 Ahmed Salik
20 Umar Naeem 4 -457 Shahzaib Khatri 463-429 Hammad Hadi Khan
21 Hammad Hadi Khan 3 -66 Monis Khan 496-483 Umar Naeem
22 Saim Waqar 3 -387 Hamza Naeem 397-425 Monis Khan
23 Monis Khan 3 -500 Hammad Hadi Khan 483-496 Saim Waqar
24 Shahzaib Khatri 2 -231 Umar Naeem 429-463 Hamza Naeem
25 Absar Mustajab 2 -262 Misbah Rehman 451-315 Misbah Rehman
26 Misbah Rehman 0 -1178 Absar Mustajab 315-451 Absar Mustajab
HG Hammad Hadi Khan 579