WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sohaib Sanaullah 14 1080 Syed Imaad Ali 449-393 Syed Imaad Ali
2 Syed Imaad Ali 13.5 1171 Sohaib Sanaullah 393-449 Sohaib Sanaullah
3 Hassan Hadi Khan 13 472 Mirza Taha 512-296 Mirza Taha
4 Waseem Khatri 12.5 676 Saim Waqar 484-388 Saim Waqar
5 Mirza Taha 12 99 Hassan Hadi Khan 296-512 Hassan Hadi Khan
6 Saim Waqar 12 -47 Waseem Khatri 388-484 Waseem Khatri
7 Abdullah Abbasi 11.5 514 Danial Sanaullah 380-440 Hasham Hadi Khan
8 Danial Sanaullah 11 1086 Abdullah Abbasi 440-380 Muhammad Shahbaz
9 Muhammad Shahbaz 11 575 Javed Shamim 527-326 Danial Sanaullah
10 Hasham Hadi Khan 11 501 Hammad Hadi Khan 448-481 Abdullah Abbasi
11 Hammad Hadi Khan 11 107 Hasham Hadi Khan 481-448 Ahmed Salik
12 Moiz Ullah Baig 10.5 409 Usman Shaukat 488-472 Javed Shamim
13 Basil Ali Khan 10 -106 Ahmed Salik 472-433 Monis Khan
14 Ahmed Salik 10 -218 Basil Ali Khan 433-472 Hammad Hadi Khan
15 Fahim Naqvi 10 -633 Hamza Naeem 406-371 Mirza Waseem Baig
16 Javed Shamim 9.5 -111 Muhammad Shahbaz 326-527 Moiz Ullah Baig
17 Usman Shaukat 9.5 -333 Moiz Ullah Baig 472-488 Hamza Naeem
18 Mirza Waseem Baig 9.5 -698 Umar Naeem 472-432 Fahim Naqvi
19 Hamza Naeem 9 283 Fahim Naqvi 371-406 Usman Shaukat
20 Ahad Riaz 9 -144 Monis Khan 424-355 Umar Naeem
21 Monis Khan 9 -606 Ahad Riaz 355-424 Basil Ali Khan
22 Foaad Sami 7.5 -811 Anwar Siddiqui 358-357 Anwar Siddiqui
23 Umar Naeem 7 -582 Mirza Waseem Baig 432-472 Ahad Riaz
24 Abbas Shabbir 6 -621 Salha Khatri 472-372 Salha Khatri
25 Anwar Siddiqui 6 -743 Foaad Sami 357-358 Foaad Sami
26 Salha Khatri 5 -1320 Abbas Shabbir 372-472 Abbas Shabbir
HG Danial Sanaullah 673