WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics T'L DIV
Results for T'L DIV
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Akshay Bhandarkar 11 795 Sherwin Rodrigues 350-488 Sherwin Rodrigues
2 Sherwin Rodrigues 10 527 Akshay Bhandarkar 488-350 Akshay Bhandarkar
3 Salah Salih 9 768 Mohan Chunkath 434-416 Ralph Lobo
4 Ralph Lobo 9 574 Alex Tan 487-347 Salah Salih
5 Mohan Chunkath 8 527 Salah Salih 416-434 Udayan Grover
6 Udayan Grover 8 239 Selwyn Lobo 399-322 Mohan Chunkath
7 Sam Joseph 8 212 Shiraz Amith 446-432 Alex Tan
8 Alex Tan 8 85 Ralph Lobo 347-487 Sam Joseph
9 Shiraz Amith 8 19 Sam Joseph 432-446 Jose de Abreu
10 Jose de Abreu 8 -103 Arvind Abraham 405-380 Shiraz Amith
11 Varisht Hingorani 7 342 Shaila Amalean 453-278 Shaikh Ahmed
12 Shaikh Ahmed 7 49 Marie Fernandes 415-401 Varisht Hingorani
13 Selwyn Lobo 7 12 Udayan Grover 322-399 Brian D'Souza
14 Brian D'Souza 7 -21 Irineu Gonsalves 417-387 Selwyn Lobo
15 Mohd Ali Savanur 7 -129 Bijay Anand 439-324 Arvind Abraham
16 Arvind Abraham 6 481 Jose de Abreu 380-405 Mohd Ali Savanur
17 Marie Fernandes 6 138 Shaikh Ahmed 401-415 Shaila Amalean
18 Shaila Amalean 6 94 Varisht Hingorani 278-453 Marie Fernandes
19 Cecil Fernandes 6 79 Suparno Ghosh 433-339 Irineu Gonsalves
20 Irineu Gonsalves 6 4 Brian D'Souza 387-417 Cecil Fernandes
21 Ranganathan Chakrav 6 -37 Lakshan Wanni 467-465 Seshi Ramanathan
22 Seshi Ramanathan 6 -39 Ramprasad Nuggehalli399-369 Ranganathan Chakrav
23 Bijay Anand 6 -185 Mohd Ali Savanur 324-439 Mangala Bhandarkar
24 Mangala Bhandarkar 5 114 Joe Rodrigues 460-365 Bijay Anand
25 Lakshan Wanni 5 -38 Ranganathan Chakrav 465-467 Charles Carneiro
26 Charles Carneiro 5 -101 Radhika Mahalingaiah470-244 Lakshan Wanni
27 Suparno Ghosh 5 -115 Cecil Fernandes 339-433 Ramprasad Nuggehalli
28 Ramprasad Nuggehalli 5 -672 Seshi Ramanathan 369-399 Suparno Ghosh
29 Joe Rodrigues 5 -1068 Mangala Bhandarkar 365-460 Kaminy Dharmadasa
30 Kaminy Dharmadasa 4 -861 Jayanthi Kannan 360-348 Joe Rodrigues
31 Radhika Mahalingaiah 3 -600 Charles Carneiro 244-470 Jayanthi Kannan
32 Jayanthi Kannan 1 -1090 Kaminy Dharmadasa 348-360 Radhika Mahalingaiah
HG Irineu Gonsalves 576