WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Ramprasad Nuggehalli 14 964 Radhika Mahalingaiah336-463 Vaishali Mehta
2 Jacky Fernandes 12.5 887 Hyder Quraishi 384-357 Radhika Mahalingaiah
3 Radhika Mahalingaiah 12 1366 Ramprasad Nuggehalli463-336 Jacky Fernandes
4 Vaishali Mehta 12 444 PC Jose 421-318 Ramprasad Nuggehalli
5 Lennie D'Souza 11.5 782 Nidhi Singhvi 436-407 R Nalini
6 R Nalini 11 764 Gayanath Chandrasena359-341 Lennie D'Souza
7 PC Jose 11 612 Vaishali Mehta 318-421 Carol Johnsen
8 Hyder Quraishi 11 598 Jacky Fernandes 357-384 A Krishnan
9 A Krishnan 11 265 Wimal Fernando 450-448 Hyder Quraishi
10 Carol Johnsen 11 -333 Jayanthi Kannan 456-442 PC Jose
11 Wimal Fernando 10 533 A Krishnan 448-450 Nidhi Singhvi
12 Nidhi Singhvi 10 327 Lennie D'Souza 407-436 Wimal Fernando
13 Abdul Waheed 10 253 Joe Rodrigues 363-391 Gregory Fernandes
14 Ebikeme Adowei 10 251 Mekhla Mittal 374-293 Sylvia Coelho
15 Naphtali Jalani 10 168 Purshottam Keswani 396-377 Saraswathi Ramm
16 Joe Rodrigues 10 164 Abdul Waheed 391-363 Shafique Ahmed
17 Gregory Fernandes 10 160 Yash Potnis 423-316 Abdul Waheed
18 Saraswathi Ramm 10 99 Hari Prasad 402-393 Naphtali Jalani
19 Sylvia Coelho 10 -212 Kala Ganesh 383-274 Ebikeme Adowei
20 Shafique Ahmed 9 761 Sandeep Pathak 413-264 Joe Rodrigues
21 Nupur Sood 9 417 Mokhtar Sheriff 430-283 Nikhil Ravishankar
22 Gayanath Chandrasena 9 391 R Nalini 341-359 Purshottam Keswani
23 Jayanthi Kannan 9 323 Carol Johnsen 442-456 Mekhla Mittal
24 Sam Joseph 9 -138 Satish Srinivasan 493-362 Gaurav Bhargava
25 Hari Prasad 9 -238 Saraswathi Ramm 393-402 Chris Imison
26 Gaurav Bhargava 8 205 Sunder Iyer 324-112 Sam Joseph
27 Mekhla Mittal 8 172 Ebikeme Adowei 293-374 Jayanthi Kannan
28 Chris Imison 8 73 Umita Melwani 413-379 Hari Prasad
29 Aruna Grover 8 -227 Ritu Chadha 501-300 Mokhtar Sheriff
30 Nikhil Ravishankar 8 -378 Parvathy Raghunathan351-346 Nupur Sood
31 Satish Srinivasan 8 -391 Sam Joseph 362-493 Ritu Chadha
32 Umita Melwani 8 -496 Chris Imison 379-413 Yash Potnis
33 Venkataraman Sridev 8 -606 Vidya Goggi 363-354 Kala Ganesh
34 Purshottam Keswani 7.5 -491 Naphtali Jalani 377-396 Gayanath Chandrasena
35 Vidya Goggi 7.5 -539 Venkataraman Sridev 354-363 Sandeep Pathak
36 Aditya Kini 6 223 Aditya Kini - Aditya Kini
37 Parvathy Raghunathan 6 17 Nikhil Ravishankar 346-351 Sunder Iyer
38 Kala Ganesh 6 -858 Sylvia Coelho 274-383 Venkataraman Sridev
39 Sandeep Pathak 5 -717 Shafique Ahmed 264-413 Vidya Goggi
40 Ritu Chadha 5 -1233 Aruna Grover 300-501 Satish Srinivasan
41 Mokhtar Sheriff 4 -1119 Nupur Sood 283-430 Aruna Grover
42 Yash Potnis 3 -1558 Gregory Fernandes 316-423 Umita Melwani
43 Sunder Iyer 2 -1685 Gaurav Bhargava 112-324 Parvathy Raghunathan
HG Gayanath Chandrasena 623