WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Ramprasad Nuggehalli 17 1264 Carol Johnsen 377-391 Hyder Quraishi
2 Jacky Fernandes 15.5 1046 Lennie D'Souza 451-334 PC Jose
3 Radhika Mahalingaiah 14 1308 Ebikeme Adowei 446-365 Lennie D'Souza
4 PC Jose 14 844 Naphtali Jalani 337-312 Jacky Fernandes
5 Carol Johnsen 14 -179 Ramprasad Nuggehalli391-377 R Nalini
6 Lennie D'Souza 13.5 733 Jacky Fernandes 334-451 Radhika Mahalingaiah
7 R Nalini 13 875 Hyder Quraishi 431-292 Carol Johnsen
8 Nupur Sood 13 613 Nidhi Singhvi 438-399 Wimal Fernando
9 Wimal Fernando 13 581 Gayanath Chandrasena490-414 Nupur Sood
10 Hyder Quraishi 13 472 R Nalini 292-431 Ramprasad Nuggehalli
11 Abdul Waheed 13 332 Vaishali Mehta 462-445 Venkataraman Sridev
12 Nidhi Singhvi 12 459 Nupur Sood 399-438 Ebikeme Adowei
13 Joe Rodrigues 12 247 Kala Ganesh 388-342 Mokhtar Sheriff
14 Ebikeme Adowei 12 242 Radhika Mahalingaiah365-446 Nidhi Singhvi
15 Vaishali Mehta 12 191 Abdul Waheed 445-462 Satish Srinivasan
16 Naphtali Jalani 12 172 PC Jose 312-337 Chris Imison
17 A Krishnan 12 103 Gregory Fernandes 300-385 Gaurav Bhargava
18 Gregory Fernandes 12 48 A Krishnan 385-300 Kala Ganesh
19 Hari Prasad 12 -26 Sunder Iyer 497-288 Parvathy Raghunathan
20 Umita Melwani 12 -27 Ritu Chadha 521-285 Sandeep Pathak
21 Sam Joseph 11.5 -2 Chris Imison 291-346 Nikhil Ravishankar
22 Shafique Ahmed 11 867 Parvathy Raghunathan279-333 Aruna Grover
23 Jayanthi Kannan 11 490 Venkataraman Sridev 572-350 Yash Potnis
24 Gayanath Chandrasena 11 258 Wimal Fernando 414-490 Mekhla Mittal
25 Aruna Grover 11 122 Sylvia Coelho 394-309 Shafique Ahmed
26 Saraswathi Ramm 11 75 Mokhtar Sheriff 399-327 Sunder Iyer
27 Satish Srinivasan 11 -128 Vidya Goggi 435-298 Vaishali Mehta
28 Sylvia Coelho 11 -320 Aruna Grover 309-394 Vidya Goggi
29 Gaurav Bhargava 10.5 702 Sandeep Pathak 487-270 A Krishnan
30 Purshottam Keswani 10.5 -338 Nikhil Ravishankar 365-341 Ritu Chadha
31 Mekhla Mittal 10 395 Yash Potnis 469-202 Gayanath Chandrasena
32 Chris Imison 10 148 Sam Joseph 346-291 Naphtali Jalani
33 Venkataraman Sridev 10 -764 Jayanthi Kannan 350-572 Abdul Waheed
34 Vidya Goggi 9.5 -713 Satish Srinivasan 298-435 Sylvia Coelho
35 Nikhil Ravishankar 9 -549 Purshottam Keswani 341-365 Sam Joseph
36 Parvathy Raghunathan 8 170 Shafique Ahmed 333-279 Hari Prasad
37 Aditya Kini 6 223 Aditya Kini - Aditya Kini
38 Sandeep Pathak 6 -1064 Gaurav Bhargava 270-487 Umita Melwani
39 Kala Ganesh 6 -1226 Joe Rodrigues 342-388 Gregory Fernandes
40 Ritu Chadha 6 -1569 Umita Melwani 285-521 Purshottam Keswani
41 Mokhtar Sheriff 5 -1345 Saraswathi Ramm 327-399 Joe Rodrigues
42 Yash Potnis 3 -2402 Mekhla Mittal 202-469 Jayanthi Kannan
43 Sunder Iyer 2 -2328 Hari Prasad 288-497 Saraswathi Ramm
HG Gayanath Chandrasena 623