WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 PC Jose 8 678 Jacky Fernandes 349-365 Nidhi Singhvi
2 Vaishali Mehta 7 612 Ramprasad Nuggehalli363-365 Lennie D'Souza
3 A Krishnan 7 389 Carol Johnsen 480-386 Ramprasad Nuggehalli
4 Nidhi Singhvi 6 605 R Nalini 468-324 PC Jose
5 Lennie D'Souza 6 580 Ebikeme Adowei 428-437 Vaishali Mehta
6 Radhika Mahalingaiah 6 506 Aruna Grover 478-394 Radhika Mahalingaiah
7 Jacky Fernandes 6 386 PC Jose 365-349 Umita Melwani
8 Ebikeme Adowei 6 371 Lennie D'Souza 437-428 Carol Johnsen
9 Ramprasad Nuggehalli 6 365 Vaishali Mehta 365-363 A Krishnan
10 Hyder Quraishi 6 345 Aditya Kini 449-289 Nupur Sood
11 Carol Johnsen 6 234 A Krishnan 386-480 Ebikeme Adowei
12 Umita Melwani 6 231 Umita Melwani - Jacky Fernandes
13 Aditya Kini 6 223 Hyder Quraishi 289-449 Aditya Kini
14 Nupur Sood 5 572 Vidya Goggi 382-331 Hyder Quraishi
15 R Nalini 5 380 Nidhi Singhvi 324-468 Abdul Waheed
16 Aruna Grover 5 171 Radhika Mahalingaiah394-478 Gregory Fernandes
17 Joe Rodrigues 5 60 Sam Joseph 374-396 Saraswathi Ramm
18 Gayanath Chandrasena 5 39 Satish Srinivasan 439-321 Naphtali Jalani
19 Abdul Waheed 5 29 Naphtali Jalani 467-370 R Nalini
20 Sam Joseph 5 17 Joe Rodrigues 396-374 Hari Prasad
21 Hari Prasad 5 5 Gaurav Bhargava 455-393 Sam Joseph
22 Gregory Fernandes 5 -3 Sylvia Coelho 428-415 Aruna Grover
23 Naphtali Jalani 5 -31 Abdul Waheed 370-467 Gayanath Chandrasena
24 Saraswathi Ramm 4 171 Purshottam Keswani 343-374 Joe Rodrigues
25 Mekhla Mittal 4 65 Ritu Chadha 386-330 Gaurav Bhargava
26 Gaurav Bhargava 4 -65 Hari Prasad 393-455 Mekhla Mittal
27 Jayanthi Kannan 4 -69 Shafique Ahmed 437-394 Parvathy Raghunathan
28 Vidya Goggi 4 -128 Nupur Sood 331-382 Purshottam Keswani
29 Wimal Fernando 4 -194 Parvathy Raghunathan377-369 Sylvia Coelho
30 Sylvia Coelho 4 -370 Gregory Fernandes 415-428 Wimal Fernando
31 Sandeep Pathak 3 -331 Sunder Iyer 415-295 Satish Srinivasan
32 Purshottam Keswani 3 -377 Saraswathi Ramm 374-343 Vidya Goggi
33 Satish Srinivasan 3 -542 Gayanath Chandrasena321-439 Sandeep Pathak
34 Venkataraman Sridev 3 -676 Yash Potnis 351-359 Sunder Iyer
35 Parvathy Raghunathan 2 -84 Wimal Fernando 369-377 Jayanthi Kannan
36 Shafique Ahmed 2 -192 Jayanthi Kannan 394-437 Ritu Chadha
37 Chris Imison 2 -228 Nikhil Ravishankar 329-391 Yash Potnis
38 Nikhil Ravishankar 2 -462 Chris Imison 391-329 Kala Ganesh
39 Kala Ganesh 2 -576 Mokhtar Sheriff 373-289 Nikhil Ravishankar
40 Sunder Iyer 2 -650 Sandeep Pathak 295-415 Venkataraman Sridev
41 Yash Potnis 2 -673 Venkataraman Sridev 359-351 Chris Imison
42 Ritu Chadha 2 -707 Mekhla Mittal 330-386 Shafique Ahmed
43 Mokhtar Sheriff 1 -676 Kala Ganesh 289-373 Mokhtar Sheriff
HG Gaurav Bhargava 593