WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M O
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Danial Sanaullah 4 645 Waseem Khatri 500-387 Javed Shamim
2 Abdullah Abbasi 4 557 Fahim Naqvi 452-361 Waseem Khatri
3 Sohaib Sanaullah 4 118 Ahad Riaz 414-394 Hassan Hadi Khan
4 Waseem Khatri 3 593 Danial Sanaullah 387-500 Abdullah Abbasi
5 Ali Rashid 3 544 Tariq Pervez 468-314 Hasham Hadi Khan
6 Moiz Ullah Baig 3 512 Monis Khan 599-242 Hamza Naeem
7 Rashid Khan 3 344 Usman Shaukat 586-292 Monis Khan
8 Maria Soares 3 336 Hamza Naeem 470-313 Muhammad Mustafa
9 Javed Shamim 3 316 Hasham Hadi Khan 419-421 Danial Sanaullah
10 Hasham Hadi Khan 3 249 Javed Shamim 421-419 Ali Rashid
11 Muhammad Mustafa 3 173 Salha khatri 427-411 Maria Soares
12 Hassan Hadi Khan 3 170 Duha Saleem Ghelli 337-449 Sohaib Sanaullah
13 Syed Imaad Ali 3 168 Saim Waqar 483-338 Unwan Abbas
14 Duha Saleem Ghelli 3 47 Hassan Hadi Khan 449-337 Saim Waqar
15 Unwan Abbas 3 45 Ahmed Salik 385-351 Syed Imaad Ali
16 Abdul Wahid 3 -20 Hassan Ali 424-422 Ahad Riaz
17 Hammad Hadi Khan 2 268 Anwar Siddiqui 476-449 Ahmed Salik
18 Mirza Taha 2 219 Basil Ali Khan 424-354 Anwar Siddiqui
19 Fahim Naqvi 2 50 Abdullah Abbasi 361-452 Tariq Pervez
20 Hamza Naeem 2 -3 Maria Soares 313-470 Moiz Ullah Baig
21 Ahad Riaz 2 -31 Sohaib Sanaullah 394-414 Abdul Wahid
22 Tariq Pervez 2 -83 Ali Rashid 314-468 Fahim Naqvi
23 Muzammil Asim 2 -187 Simal Linjara 356-340 Fatima Siddique
24 Monis Khan 2 -309 Moiz Ullah Baig 242-599 Rashid Khan
25 Anwar Siddiqui 1.5 34 Hammad Hadi Khan 449-476 Mirza Taha
26 Ahmed Salik 1.5 -296 Unwan Abbas 351-385 Hammad Hadi Khan
27 Salha khatri 1 -43 Muhammad Mustafa 411-427 Hassan Ali
28 Umar Naeem 1 -58 Mirza Waseem Baig 444-398 Absar Mustajab
29 Hassan Ali 1 -58 Abdul Wahid 422-424 Salha khatri
30 Absar Mustajab 1 -70 Wali Muhammad 403-354 Umar Naeem
31 Mirza Waseem Baig 1 -110 Umar Naeem 398-444 Usman Shaukat
32 Basil Ali Khan 1 -164 Mirza Taha 354-424 Wali Muhammad
33 Hannan Hijazi 1 -187 Foaad Sami 501-330 Abdul Mateen
34 Wali Muhammad 1 -212 Absar Mustajab 354-403 Basil Ali Khan
35 Danial Iqbal 1 -291 Abdul Mateen 449-326 Foaad Sami
36 Mahad Ahmed 1 -314 Fatima Siddique 499-326 Simal Linjara
37 Saim Waqar 1 -327 Syed Imaad Ali 338-483 Duha Saleem Ghelli
38 Usman Shaukat 1 -384 Rashid Khan 292-586 Mirza Waseem Baig
39 Foaad Sami 1 -497 Hannan Hijazi 330-501 Danial Iqbal
40 Fatima Siddique 1 -643 Mahad Ahmed 326-499 Muzammil Asim
41 Abdul Mateen 0 -446 Danial Iqbal 326-449 Hannan Hijazi
42 Simal Linjara 0 -655 Muzammil Asim 340-356 Mahad Ahmed
HG Hasham Hadi Khan 627