WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Rashid Khan 1 345 Aashir Ahmed 592-247 Rafique Khatri
2 Abdullah Abbasi 1 312 Momina Riaz 571-259 Anwar Siddiqui
3 Sohaib Sanaullah 1 248 Hannan Hijazi 550-302 Hamza Babar
4 Mirza Waseem Baig 1 243 Basir Ahmed 456-213 Absar Mustajab
5 Hasham Hadi Khan 1 233 Misbah Rehman 489-256 Momina Riaz
6 Shahzaib Khatri 1 230 Shehryar Hassan 516-286 Aashir Ahmed
7 Anwar Siddiqui 1 190 Rameen Adeel 467-277 Abdullah Abbasi
8 Mohammad Inayatullah 1 160 Salha Khatri 509-349 Rameen Adeel
9 Fahim Naqvi 1 140 Hamza Babar 431-291 Foaad Sami
10 Javed Shamim 1 136 Rayyan Adeel 461-325 Hassan Ali
11 Moiz Ullah Baig 1 127 Hassan Ali 465-338 Tariq Pervez
12 Ali Rashid 1 123 Basil Ali Khan 454-331 Fatima Siddique
13 Teham Ahmed 1 123 Amna Khushnood 422-299 Arsalan Ahmed
14 Hammad Hamid 1 115 Dua Ilyas 419-304 Ali Wasif
15 Saim Waqar 1 109 Rafique Khatri 415-306 Hannan Hijazi
16 Waseem Khatri 1 103 Danial Sanaullah 477-374 Eeman Tariq
17 Abdul Wahid 1 101 Foaad Sami 447-346 Umar Naeem
18 Monis Khan 1 87 Hamza Naeem 429-342 Danial Sanaullah
19 Mirza Taha 1 86 Absar Mustajab 457-371 Hamza Naeem
20 Tariq Pervez 1 72 Nasir Mehmood 436-364 Moiz Ullah Baig
21 Fatima Siddique 1 66 Mahrukh Zaim 388-322 Ali Rashid
22 Muzammil Asim 1 64 Ali Wasif 400-336 Dua Ilyas
23 Syed Imaad Ali 1 58 Ahad Riaz 474-416 Misbah Rehman
24 Hammad Hadi Khan 1 44 Hassan Hadi Khan 446-402 Aliza Ahmed
25 Saim Usmani 1 21 Umar Naeem 412-391 Mahrukh Zaim
26 Afham Imtiaz 1 19 Zainab Shujat 349-330 Amna Khushnood
27 Minhaj Uddin Ahmad 1 16 Hassan Binarshad 396-380 Salha Khatri
28 Saleem Karim 1 11 Affan Shahzad 400-389 Rayyan Adeel
29 Aliza Ahmed 0.5 0 Eeman Tariq 316-316 Hammad Hadi Khan
30 Eeman Tariq 0.5 0 Aliza Ahmed 316-316 Waseem Khatri
31 Abbas Shabbir 0 0 Abbas Shabbir - Abbas Shabbir
32 Arsalan Ahmed 0 0 Arsalan Ahmed - Teham Ahmed
33 Affan Shahzad 0 -11 Saleem Karim 389-400 Nasir Mehmood
34 Hassan Binarshad 0 -16 Minhaj Uddin Ahmad 380-396 Hassan Binarshad
35 Zainab Shujat 0 -19 Afham Imtiaz 330-349 Ahad Riaz
36 Umar Naeem 0 -21 Saim Usmani 391-412 Abdul Wahid
37 Hassan Hadi Khan 0 -44 Hammad Hadi Khan 402-446 Basir Ahmed
38 Ahad Riaz 0 -58 Syed Imaad Ali 416-474 Zainab Shujat
39 Ali Wasif 0 -64 Muzammil Asim 336-400 Hammad Hamid
40 Mahrukh Zaim 0 -66 Fatima Siddique 322-388 Saim Usmani
41 Nasir Mehmood 0 -72 Tariq Pervez 364-436 Affan Shahzad
42 Absar Mustajab 0 -86 Mirza Taha 371-457 Mirza Waseem Baig
43 Hamza Naeem 0 -87 Monis Khan 342-429 Mirza Taha
44 Foaad Sami 0 -101 Abdul Wahid 346-447 Fahim Naqvi
45 Danial Sanaullah 0 -103 Waseem Khatri 374-477 Monis Khan
46 Rafique Khatri 0 -109 Saim Waqar 306-415 Rashid Khan
47 Dua Ilyas 0 -115 Hammad Hamid 304-419 Muzammil Asim
48 Amna Khushnood 0 -123 Teham Ahmed 299-422 Afham Imtiaz
49 Basil Ali Khan 0 -123 Ali Rashid 331-454 Shehryar Hassan
50 Hassan Ali 0 -127 Moiz Ullah Baig 338-465 Javed Shamim
51 Rayyan Adeel 0 -136 Javed Shamim 325-461 Saleem Karim
52 Hamza Babar 0 -140 Fahim Naqvi 291-431 Sohaib Sanaullah
53 Salha Khatri 0 -160 Mohammad Inayatullah349-509 Minhaj Uddin Ahmad
54 Rameen Adeel 0 -190 Anwar Siddiqui 277-467 Mohammad Inayatullah
55 Shehryar Hassan 0 -230 Shahzaib Khatri 286-516 Basil Ali Khan
56 Misbah Rehman 0 -233 Hasham Hadi Khan 256-489 Syed Imaad Ali
57 Basir Ahmed 0 -243 Mirza Waseem Baig 213-456 Hassan Hadi Khan
58 Hannan Hijazi 0 -248 Sohaib Sanaullah 302-550 Saim Waqar
59 Momina Riaz 0 -312 Abdullah Abbasi 259-571 Hasham Hadi Khan
60 Aashir Ahmed 0 -345 Rashid Khan 247-592 Shahzaib Khatri
HG Rashid Khan 592