Aardvark: 20.01.2013 iGATE International 2013: B

[Main] [Standings] [Ratings] [Round-by-Round] [Statistics]
[A] [B]

Full standings for B
RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Carol Johnsen 24.5 499
2 Ramprasad Nuggehalli 24 1324
3 Sam Joseph 22.5 849
4 Wimal Fernando 22 1053
5 Radhika Mahalingaiah 21.5 1388
6 Jacky Fernandes 21.5 1043
7 R Nalini 21 1370
8 Naphtali Jalani 21 781
9 Abdul Waheed 21 733
10 Gregory Fernandes 21 182
11 PC Jose 20 860
12 Joe Rodrigues 20 725
13 Nupur Sood 20 673
14 Hari Prasad 20 192
15 Lennie D'Souza 19.5 609
16 Jayanthi Kannan 19 1405
17 Nidhi Singhvi 19 676
18 Ebikeme Adowei 19 631
19 A Krishnan 19 479
20 Vaishali Mehta 19 446
21 Saraswathi Ramm 19 403
22 Aditya Kini 19 223
23 Umita Melwani 18.5 325
24 Shafique Ahmed 18 787
25 Hyder Quraishi 18 468
26 Satish Srinivasan 18 -257
27 Gaurav Bhargava 17.5 1062
28 Gayanath Chandrasena 17 463
29 Aruna Grover 17 39
30 Sylvia Coelho 17 -769
31 Chris Imison 16 -428
32 Purshottam Keswani 16 -810
33 Mekhla Mittal 15 273
34 Nikhil Ravishankar 15 -1136
35 Venkataraman Sridev 14.5 -1010
36 Parvathy Raghunathan 13.5 -438
37 Vidya Goggi 12.5 -1518
38 Sandeep Pathak 12 -1203
39 Kala Ganesh 11.5 -1678
40 Ritu Chadha 10 -2002
41 Mokhtar Sheriff 9 -2286
42 Sunder Iyer 7.5 -2855
43 Yash Potnis 6.5 -3571
HG Jayanthi Kannan
652
HW
0