Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Moshood Sanni 
17 wins, 8842
2nd v SNixon
300 - 396
0/300 : 29th
2nd v YAsant
367 - 300
1/667 : 21st
2nd v TJay
413 - 300
2/1080 : 9th
2nd v WAkiny
471 - 300
3/1551 : 3rd
2nd v MMante
421 - 300
4/1972 : 2nd
2nd v VAmart
464 - 300
5/2436 : 1st
2nd v PSodje
332 - 300
6/2768 : 2nd
2nd v DEsan
343 - 300
7/3111 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 397
7/3411 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 338
7/3711 : 4th
2nd v DEsan
300 - 329
7/4011 : 6th
2nd v OOyadi
300 - 401
7/4311 : 10th
2nd v WAkiny
304 - 300
8/4615 : 9th
2nd v KKhan
397 - 300
9/5012 : 7th
2nd v PLitun
490 - 300
10/5502 : 3rd
2nd v OOyadi
307 - 300
11/5809 : 3rd
2nd v AAdeku
446 - 300
12/6255 : 3rd
2nd v DEsan
385 - 300
13/6640 : 3rd
2nd v AAdeku
300 - 428
13/6940 : 3rd
2nd v AAdeku
336 - 300
14/7276 : 3rd
2nd v DEsan
300 - 308
14/7576 : 4th
2nd v DEsan
446 - 300
15/8022 : 3rd
2nd v DEsan
369 - 300
16/8391 : 2nd
2nd v COkwel
451 - 300
17/8842 : 1st
2.Chinedu Okwelogu 
17 wins, 8575
2nd v AAbdal
404 - 300
1/404 : 9th
2nd v CPlacc
547 - 300
2/951 : 1st
2nd v SMidig
372 - 300
3/1323 : 1st
2nd v VKinga
449 - 300
4/1772 : 1st
2nd v AAdeku
300 - 364
4/2072 : 1st
2nd v YTakyiA
362 - 300
5/2434 : 2nd
2nd v OAdigu
369 - 300
6/2803 : 1st
2nd v AAdeku
483 - 300
7/3286 : 1st
2nd v MSanni
397 - 300
8/3683 : 1st
2nd v MSanni
338 - 300
9/4021 : 1st
2nd v YTakyiA
342 - 300
10/4363 : 1st
2nd v DEsan
356 - 300
11/4719 : 1st
2nd v CPlacc
348 - 300
12/5067 : 1st
2nd v YTakyiA
366 - 300
13/5433 : 1st
2nd v AAdeku
309 - 300
14/5742 : 1st
2nd v VAmart
300 - 319
14/6042 : 1st
2nd v VAmart
300 - 384
14/6342 : 1st
2nd v VAmart
300 - 416
14/6642 : 1st
2nd v VAmart
328 - 300
15/6970 : 1st
2nd v VAmart
300 - 419
15/7270 : 1st
2nd v VAmart
300 - 321
15/7570 : 2nd
2nd v VAmart
301 - 300
16/7871 : 1st
2nd v VAmart
404 - 300
17/8275 : 1st
2nd v MSanni
300 - 451
17/8575 : 2nd
3.Ayo Adekunle 
16 wins, 8497
2nd v MAkono
416 - 300
1/416 : 5th
2nd v GSanda
311 - 300
2/727 : 9th
2nd v MGongo
380 - 300
3/1107 : 4th
2nd v MMante
300 - 328
3/1407 : 10th
2nd v COkwel
364 - 300
4/1771 : 6th
2nd v KSapon
351 - 300
5/2122 : 4th
2nd v WAkiny
383 - 300
6/2505 : 4th
2nd v COkwel
300 - 483
6/2805 : 5th
2nd v PSodje
311 - 300
7/3116 : 4th
2nd v YTakyiA
300 - 331
7/3416 : 6th
2nd v CPlacc
300 - 337
7/3716 : 11th
2nd v UAndre
358 - 300
8/4074 : 8th
2nd v NKwame
490 - 300
9/4564 : 4th
2nd v OOyadi
337 - 300
10/4901 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 309
10/5201 : 5th
2nd v YTakyiA
353 - 300
11/5554 : 4th
2nd v MSanni
300 - 446
11/5854 : 6th
2nd v KKhan
505 - 300
12/6359 : 4th
2nd v MSanni
428 - 300
13/6787 : 4th
2nd v MSanni
300 - 336
13/7087 : 5th
2nd v YTakyiA
300 - 341
13/7387 : 7th
2nd v YTakyiA
349 - 300
14/7736 : 5th
2nd v NOgede
360 - 300
15/8096 : 4th
2nd v VAmart
401 - 300
16/8497 : 3rd
4.Victor Amartey 
15.5 wins, 8347
2nd v GSanda
300 - 340
0/300 : 29th
2nd v MAkono
300 - 353
0/600 : 40th
2nd v UAndre
445 - 300
1/1045 : 33rd
2nd v AOgbog
444 - 300
2/1489 : 18th
2nd v OOyadi
339 - 300
3/1828 : 12th
2nd v MSanni
300 - 464
3/2128 : 19th
2nd v MGongo
331 - 300
4/2459 : 15th
2nd v SNixon
315 - 300
5/2774 : 13th
2nd v UAndre
497 - 300
6/3271 : 7th
2nd v NEsan
311 - 300
7/3582 : 5th
2nd v PLitun
406 - 300
8/3988 : 3rd
2nd v YTakyiA
300 - 300
8.5/4288 : 3rd
2nd v YTakyiA
300 - 356
8.5/4588 : 6th
2nd v CPlacc
359 - 300
9.5/4947 : 3rd
2nd v YTakyiA
341 - 300
10.5/5288 : 2nd
2nd v COkwel
319 - 300
11.5/5607 : 2nd
2nd v COkwel
384 - 300
12.5/5991 : 2nd
2nd v COkwel
416 - 300
13.5/6407 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 328
13.5/6707 : 2nd
2nd v COkwel
419 - 300
14.5/7126 : 2nd
2nd v COkwel
321 - 300
15.5/7447 : 1st
2nd v COkwel
300 - 301
15.5/7747 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 404
15.5/8047 : 3rd
2nd v AAdeku
300 - 401
15.5/8347 : 4th
5.Dokun Esan 
15 wins, 8797
2nd v IAddo
363 - 300
1/363 : 14th
2nd v AOgbog
347 - 300
2/710 : 10th
2nd v PLitun
300 - 340
2/1010 : 16th
2nd v KSapon
300 - 443
2/1310 : 24th
2nd v RAttac
493 - 300
3/1803 : 15th
2nd v GSanda
399 - 300
4/2202 : 8th
2nd v KSapon
454 - 300
5/2656 : 5th
2nd v MSanni
300 - 343
5/2956 : 7th
2nd v OAdigu
323 - 300
6/3279 : 6th
2nd v SMidig
695 - 300
7/3974 : 3rd
2nd v MSanni
329 - 300
8/4303 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 356
8/4603 : 5th
2nd v OOyadi
300 - 450
8/4903 : 7th
2nd v NEsan
300 - 384
8/5203 : 10th
2nd v WAkiny
479 - 300
9/5682 : 7th
2nd v KSapon
380 - 300
10/6062 : 5th
2nd v OOyadi
440 - 300
11/6502 : 4th
2nd v MSanni
300 - 385
11/6802 : 5th
2nd v KSapon
419 - 300
12/7221 : 5th
2nd v OOyadi
319 - 300
13/7540 : 4th
2nd v MSanni
308 - 300
14/7848 : 3rd
2nd v MSanni
300 - 446
14/8148 : 4th
2nd v MSanni
300 - 369
14/8448 : 6th
2nd v SOshod
349 - 300
15/8797 : 5th
6.Nerville Ogedegbe 
15 wins, 8319
2nd v KKhan
300 - 522
0/300 : 29th
2nd v MBola
300 - 343
0/600 : 40th
2nd v CPlacc
300 - 349
0/900 : 45th
2nd v IAddo
300 - 325
0/1200 : 49th
2nd v AAbdal
300 - 342
0/1500 : 49th
2nd v RAttac
356 - 300
1/1856 : 48th
2nd v JSang
378 - 300
2/2234 : 43rd
2nd v GEburu
347 - 300
3/2581 : 40th
2nd v MBola
300 - 351
3/2881 : 42nd
2nd v HNixon
401 - 300
4/3282 : 38th
2nd v MGongo
300 - 403
4/3582 : 41st
2nd v AAbdal
304 - 300
5/3886 : 39th
2nd v MOfori
454 - 300
6/4340 : 33rd
2nd v SOshod
394 - 300
7/4734 : 25th
2nd v MBola
300 - 403
7/5034 : 31st
2nd v SAdegb
377 - 300
8/5411 : 25th
2nd v MMante
448 - 300
9/5859 : 18th
2nd v OAdigu
357 - 300
10/6216 : 15th
2nd v WAkiny
329 - 300
11/6545 : 10th
2nd v KSapon
332 - 300
12/6877 : 9th
2nd v PLitun
357 - 300
13/7234 : 8th
2nd v RAttac
403 - 300
14/7637 : 6th
2nd v AAdeku
300 - 360
14/7937 : 7th
2nd v UAndre
382 - 300
15/8319 : 6th
7.Patrick Litunya 
15 wins, 8237
2nd v NKwame
300 - 324
0/300 : 29th
2nd v RAttac
350 - 300
1/650 : 24th
2nd v DEsan
340 - 300
2/990 : 18th
2nd v KKhan
300 - 303
2/1290 : 26th
2nd v WAkiny
479 - 300
3/1769 : 17th
2nd v NEsan
300 - 338
3/2069 : 21st
2nd v SOshod
304 - 300
4/2373 : 18th
2nd v MGongo
340 - 300
5/2713 : 14th
2nd v SOshod
307 - 300
6/3020 : 11th
2nd v NKwame
341 - 300
7/3361 : 7th
2nd v VAmart
300 - 406
7/3661 : 12th
2nd v NKwame
300 - 414
7/3961 : 17th
2nd v UAndre
335 - 300
8/4296 : 12th
2nd v NKwame
306 - 300
9/4602 : 9th
2nd v MSanni
300 - 490
9/4902 : 14th
2nd v CPlacc
498 - 300
10/5400 : 8th
2nd v KKhan
300 - 421
10/5700 : 13th
2nd v VBerdi
415 - 300
11/6115 : 10th
2nd v KKhan
355 - 300
12/6470 : 7th
2nd v YTakyiA
300 - 399
12/6770 : 10th
2nd v NOgede
300 - 357
12/7070 : 14th
2nd v OOyadi
339 - 300
13/7409 : 11th
2nd v OAdigu
355 - 300
14/7764 : 9th
2nd v YTakyiA
473 - 300
15/8237 : 7th
8.Sunday Oshodi 
14.5 wins, 8308
2nd v BKpent
300 - 425
0/300 : 29th
2nd v BAbdal
394 - 300
1/694 : 18th
2nd v AOgbog
372 - 300
2/1066 : 11th
2nd v AFasub
461 - 300
3/1527 : 5th
2nd v YTakyiA
300 - 379
3/1827 : 13th
2nd v VBerdi
349 - 300
4/2176 : 9th
2nd v PLitun
300 - 304
4/2476 : 14th
2nd v KKhan
424 - 300
5/2900 : 8th
2nd v PLitun
300 - 307
5/3200 : 14th
2nd v OOyadi
300 - 398
5/3500 : 21st
2nd v BAbdal
326 - 300
6/3826 : 16th
2nd v WAkiny
300 - 319
6/4126 : 23rd
2nd v MAkono
300 - 416
6/4426 : 30th
2nd v NOgede
300 - 394
6/4726 : 35th
2nd v KSapon
336 - 300
7/5062 : 30th
2nd v GSanda
418 - 300
8/5480 : 24th
2nd v MGongo
300 - 300
8.5/5780 : 25th
2nd v YAsant
308 - 300
9.5/6088 : 21st
2nd v MQuao
304 - 300
10.5/6392 : 15th
2nd v NEsan
320 - 300
11.5/6712 : 12th
2nd v VBerdi
535 - 300
12.5/7247 : 9th
2nd v WAkiny
337 - 300
13.5/7584 : 7th
2nd v YTakyiA
424 - 300
14.5/8008 : 5th
2nd v DEsan
300 - 349
14.5/8308 : 8th
9.Ras Attachey 
14 wins, 8516
2nd v NEsan
300 - 409
0/300 : 29th
2nd v PLitun
300 - 350
0/600 : 40th
2nd v IAddo
355 - 300
1/955 : 37th
2nd v MOfori
300 - 329
1/1255 : 42nd
2nd v DEsan
300 - 493
1/1555 : 46th
2nd v NOgede
300 - 356
1/1855 : 49th
2nd v CUmebi
314 - 300
2/2169 : 46th
2nd v SSulei
408 - 300
3/2577 : 41st
2nd v VBerdi
300 - 373
3/2877 : 43rd
2nd v CUmebi
489 - 300
4/3366 : 34th
2nd v AAbdal
322 - 300
5/3688 : 31st
2nd v MBola
300 - 456
5/3988 : 35th
2nd v IAddo
396 - 300
6/4384 : 31st
2nd v BKpent
520 - 300
7/4904 : 21st
2nd v GSanda
321 - 300
8/5225 : 18th
2nd v IAddo
305 - 300
9/5530 : 16th
2nd v CPlacc
400 - 300
10/5930 : 10th
2nd v NKwame
300 - 343
10/6230 : 14th
2nd v MBola
367 - 300
11/6597 : 9th
2nd v KKhan
491 - 300
12/7088 : 7th
2nd v OOyadi
465 - 300
13/7553 : 6th
2nd v NOgede
300 - 403
13/7853 : 9th
2nd v UAndre
300 - 399
13/8153 : 12th
2nd v CUmebi
363 - 300
14/8516 : 9th
10.Olabiyi Oyadiran 
14 wins, 8380
2nd v VBerdi
396 - 300
1/396 : 10th
2nd v GEburu
362 - 300
2/758 : 6th
2nd v YTakyiA
300 - 318
2/1058 : 12th
2nd v NKwame
300 - 453
2/1358 : 22nd
2nd v VAmart
300 - 339
2/1658 : 33rd
2nd v KAchea
374 - 300
3/2032 : 22nd
2nd v UAndre
300 - 448
3/2332 : 31st
2nd v SAdegb
455 - 300
4/2787 : 21st
2nd v GSanda
321 - 300
5/3108 : 17th
2nd v SOshod
398 - 300
6/3506 : 12th
2nd v BKpent
415 - 300
7/3921 : 8th
2nd v MSanni
401 - 300
8/4322 : 6th
2nd v DEsan
450 - 300
9/4772 : 3rd
2nd v AAdeku
300 - 337
9/5072 : 5th
2nd v NEsan
311 - 300
10/5383 : 4th
2nd v MSanni
300 - 307
10/5683 : 6th
2nd v DEsan
300 - 440
10/5983 : 9th
2nd v WAkiny
372 - 300
11/6355 : 6th
2nd v NKwame
428 - 300
12/6783 : 6th
2nd v DEsan
300 - 319
12/7083 : 8th
2nd v RAttac
300 - 465
12/7383 : 11th
2nd v PLitun
300 - 339
12/7683 : 14th
2nd v GSanda
384 - 300
13/8067 : 13th
2nd v WAkiny
313 - 300
14/8380 : 10th
11.Umogbai Andrew 
14 wins, 8200
2nd v MQuao
328 - 300
1/328 : 18th
2nd v RBalog
300 - 358
1/628 : 29th
2nd v VAmart
300 - 445
1/928 : 41st
2nd v CPlacc
465 - 300
2/1393 : 21st
2nd v AOgbog
324 - 300
3/1717 : 19th
2nd v SAdegb
327 - 300
4/2044 : 12th
2nd v OOyadi
448 - 300
5/2492 : 7th
2nd v OAdigu
300 - 336
5/2792 : 12th
2nd v VAmart
300 - 497
5/3092 : 18th
2nd v MMante
340 - 300
6/3432 : 14th
2nd v SMidig
375 - 300
7/3807 : 10th
2nd v AAdeku
300 - 358
7/4107 : 13th
2nd v PLitun
300 - 335
7/4407 : 18th
2nd v MMante
300 - 439
7/4707 : 26th
2nd v KAchea
300 - 326
7/5007 : 32nd
2nd v MBola
305 - 300
8/5312 : 26th
2nd v KAchea
300 - 392
8/5612 : 32nd
2nd v SMidig
353 - 300
9/5965 : 27th
2nd v MMante
433 - 300
10/6398 : 22nd
2nd v MBola
341 - 300
11/6739 : 16th
2nd v NKwame
333 - 300
12/7072 : 13th
2nd v KKhan
429 - 300
13/7501 : 10th
2nd v RAttac
399 - 300
14/7900 : 8th
2nd v NOgede
300 - 382
14/8200 : 11th
12.Olatunde Adigun 
13.5 wins, 8415
2nd v MMante
300 - 361
0/300 : 29th
2nd v SSulei
392 - 300
1/692 : 19th
2nd v NKwame
476 - 300
2/1168 : 6th
2nd v YTakyiA
300 - 322
2/1468 : 20th
2nd v AFasub
327 - 300
3/1795 : 16th
2nd v BKpent
457 - 300
4/2252 : 7th
2nd v COkwel
300 - 369
4/2552 : 11th
2nd v UAndre
336 - 300
5/2888 : 9th
2nd v DEsan
300 - 323
5/3188 : 15th
2nd v WAkiny
300 - 345
5/3488 : 22nd
2nd v PSodje
347 - 300
6/3835 : 15th
2nd v KSapon
468 - 300
7/4303 : 11th
2nd v NEsan
300 - 386
7/4603 : 16th
2nd v WAkiny
300 - 360
7/4903 : 22nd
2nd v SAdegb
421 - 300
8/5324 : 17th
2nd v PSodje
321 - 300
9/5645 : 13th
2nd v WAkiny
300 - 388
9/5945 : 17th
2nd v NOgede
300 - 357
9/6245 : 23rd
2nd v PSodje
300 - 300
9.5/6545 : 25th
2nd v PSodje
314 - 300
10.5/6859 : 19th
2nd v NEsan
433 - 300
11.5/7292 : 16th
2nd v VBerdi
326 - 300
12.5/7618 : 12th
2nd v PLitun
300 - 355
12.5/7918 : 15th
2nd v MQuao
497 - 300
13.5/8415 : 12th
13.Yawo Takyi Ananga
13.5 wins, 8020
2nd v MBola
369 - 300
1/369 : 13th
2nd v KKhan
300 - 330
1/669 : 20th
2nd v OOyadi
318 - 300
2/987 : 20th
2nd v OAdigu
322 - 300
3/1309 : 13th
2nd v SOshod
379 - 300
4/1688 : 7th
2nd v COkwel
300 - 362
4/1988 : 14th
2nd v BAbdal
515 - 300
5/2503 : 6th
2nd v NEsan
345 - 300
6/2848 : 4th
2nd v NEsan
316 - 300
7/3164 : 3rd
2nd v AAdeku
331 - 300
8/3495 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 342
8/3795 : 4th
2nd v VAmart
300 - 300
8.5/4095 : 4th
2nd v VAmart
356 - 300
9.5/4451 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 366
9.5/4751 : 4th
2nd v VAmart
300 - 341
9.5/5051 : 6th
2nd v AAdeku
300 - 353
9.5/5351 : 10th
2nd v VBerdi
414 - 300
10.5/5765 : 7th
2nd v KSapon
300 - 331
10.5/6065 : 11th
2nd v NEsan
315 - 300
11.5/6380 : 8th
2nd v PLitun
399 - 300
12.5/6779 : 6th
2nd v AAdeku
341 - 300
13.5/7120 : 5th
2nd v AAdeku
300 - 349
13.5/7420 : 8th
2nd v SOshod
300 - 424
13.5/7720 : 10th
2nd v PLitun
300 - 473
13.5/8020 : 13th
14.Wenwa Akinyi 
13 wins, 8592
2nd v KAchea
411 - 300
1/411 : 6th
2nd v KSapon
451 - 300
2/862 : 2nd
2nd v SAdegb
418 - 300
3/1280 : 2nd
2nd v MSanni
300 - 471
3/1580 : 2nd
2nd v PLitun
300 - 479
3/1880 : 9th
2nd v RBalog
513 - 300
4/2393 : 6th
2nd v AAdeku
300 - 383
4/2693 : 10th
2nd v NKwame
300 - 318
4/2993 : 19th
2nd v MQuao
460 - 300
5/3453 : 13th
2nd v OAdigu
345 - 300
6/3798 : 9th
2nd v NEsan
300 - 391
6/4098 : 13th
2nd v SOshod
319 - 300
7/4417 : 9th
2nd v MSanni
300 - 304
7/4717 : 14th
2nd v OAdigu
360 - 300
8/5077 : 11th
2nd v DEsan
300 - 479
8/5377 : 15th
2nd v MAkono
420 - 300
9/5797 : 11th
2nd v OAdigu
388 - 300
10/6185 : 8th
2nd v OOyadi
300 - 372
10/6485 : 12th
2nd v NOgede
300 - 329
10/6785 : 17th
2nd v RBalog
489 - 300
11/7274 : 13th
2nd v KSapon
324 - 300
12/7598 : 10th
2nd v SOshod
300 - 337
12/7898 : 13th
2nd v AOgbog
394 - 300
13/8292 : 11th
2nd v OOyadi
300 - 313
13/8592 : 14th
15.Jack Omondi 
13 wins, 8153
2nd v JSang
300 - 300
0.5/300 : 24th
2nd v MOkaik
300 - 300
1/600 : 35th
2nd v SMboya
300 - 300
1.5/900 : 26th
2nd v SMboya
300 - 300
2/1200 : 32nd
2nd v JSang
300 - 300
2.5/1500 : 27th
2nd v SMboya
300 - 300
3/1800 : 33rd
2nd v SSulei
300 - 306
3/2100 : 37th
2nd v CUmebi
388 - 300
4/2488 : 32nd
2nd v MOkaik
300 - 405
4/2788 : 38th
2nd v SMboya
439 - 300
5/3227 : 29th
2nd v CUmebi
300 - 311
5/3527 : 37th
2nd v JSang
566 - 300
6/4093 : 24th
2nd v MOkaik
301 - 300
7/4394 : 19th
2nd v MOfori
300 - 405
7/4694 : 27th
2nd v GEburu
330 - 300
8/5024 : 21st
2nd v MOkaik
433 - 300
9/5457 : 17th
2nd v CUmebi
314 - 300
10/5771 : 12th
2nd v BKpent
364 - 300
11/6135 : 9th
2nd v AOgbog
300 - 361
11/6435 : 13th
2nd v MGongo
300 - 338
11/6735 : 17th
2nd v MMante
300 - 352
11/7035 : 18th
2nd v GEburu
300 - 350
11/7335 : 23rd
2nd v HNixon
406 - 300
12/7741 : 20th
2nd v TJay
412 - 300
13/8153 : 15th
16.Kweku Khan 
13 wins, 8104
2nd v NOgede
522 - 300
1/522 : 1st
2nd v YTakyiA
330 - 300
2/852 : 3rd
2nd v AFasub
300 - 340
2/1152 : 8th
2nd v PLitun
303 - 300
3/1455 : 8th
2nd v GSanda
350 - 300
4/1805 : 4th
2nd v PSodje
300 - 319
4/2105 : 11th
2nd v NEsan
300 - 451
4/2405 : 17th
2nd v SOshod
300 - 424
4/2705 : 23rd
2nd v AAbdal
350 - 300
5/3055 : 19th
2nd v RBalog
372 - 300
6/3427 : 15th
2nd v NKwame
300 - 343
6/3727 : 18th
2nd v MAkono
374 - 300
7/4101 : 14th
2nd v GSanda
391 - 300
8/4492 : 11th
2nd v MSanni
300 - 397
8/4792 : 15th
2nd v MAkono
369 - 300
9/5161 : 10th
2nd v NEsan
330 - 300
10/5491 : 7th
2nd v PLitun
421 - 300
11/5912 : 5th
2nd v AAdeku
300 - 505
11/6212 : 7th
2nd v PLitun
300 - 355
11/6512 : 11th
2nd v RAttac
300 - 491
11/6812 : 14th
2nd v KAchea
390 - 300
12/7202 : 12th
2nd v UAndre
300 - 429
12/7502 : 15th
2nd v CUmebi
300 - 312
12/7802 : 18th
2nd v NKwame
302 - 300
13/8104 : 16th
17.Kojo Acheampong 
13 wins, 8030
2nd v WAkiny
300 - 411
0/300 : 29th
2nd v AFasub
300 - 438
0/600 : 40th
2nd v HNixon
361 - 300
1/961 : 36th
2nd v SAdegb
309 - 300
2/1270 : 27th
2nd v VKinga
370 - 300
3/1640 : 23rd
2nd v OOyadi
300 - 374
3/1940 : 29th
2nd v GEburu
352 - 300
4/2292 : 21st
2nd v SMidig
300 - 435
4/2592 : 27th
2nd v IAddo
369 - 300
5/2961 : 22nd
2nd v KSapon
300 - 329
5/3261 : 27th
2nd v TJay
314 - 300
6/3575 : 22nd
2nd v MQuao
300 - 368
6/3875 : 30th
2nd v MGongo
332 - 300
7/4207 : 24th
2nd v VBerdi
300 - 319
7/4507 : 31st
2nd v UAndre
326 - 300
8/4833 : 24th
2nd v MQuao
300 - 348
8/5133 : 30th
2nd v UAndre
392 - 300
9/5525 : 24th
2nd v CPlacc
382 - 300
10/5907 : 18th
2nd v VBerdi
300 - 342
10/6207 : 24th
2nd v CPlacc
393 - 300
11/6600 : 18th
2nd v KKhan
300 - 390
11/6900 : 21st
2nd v CUmebi
300 - 306
11/7200 : 25th
2nd v MMante
496 - 300
12/7696 : 21st
2nd v GSanda
334 - 300
13/8030 : 17th
18.Cyril Umebiye 
13 wins, 7922
2nd v BAbdal
347 - 300
1/347 : 16th
2nd v SAdegb
313 - 300
2/660 : 11th
2nd v PSodje
300 - 363
2/960 : 22nd
2nd v NEsan
300 - 332
2/1260 : 29th
2nd v MGongo
300 - 434
2/1560 : 39th
2nd v VKinga
300 - 343
2/1860 : 44th
2nd v RAttac
300 - 314
2/2160 : 47th
2nd v JOmond
300 - 388
2/2460 : 47th
2nd v SSulei
349 - 300
3/2809 : 44th
2nd v RAttac
300 - 489
3/3109 : 47th
2nd v JOmond
311 - 300
4/3420 : 45th
2nd v MOkaik
335 - 300
5/3755 : 41st
2nd v TJay
354 - 300
6/4109 : 36th
2nd v SMidig
337 - 300
7/4446 : 32nd
2nd v MGongo
300 - 367
7/4746 : 37th
2nd v BKpent
300 - 317
7/5046 : 40th
2nd v JOmond
300 - 314
7/5346 : 42nd
2nd v SAdegb
416 - 300
8/5762 : 37th
2nd v SMidig
417 - 300
9/6179 : 30th
2nd v IAddo
366 - 300
10/6545 : 26th
2nd v BKpent
459 - 300
11/7004 : 20th
2nd v KAchea
306 - 300
12/7310 : 16th
2nd v KKhan
312 - 300
13/7622 : 14th
2nd v RAttac
300 - 363
13/7922 : 18th
19.Sylvester Mboya 
13 wins, 7589
2nd v MOkaik
300 - 300
0.5/300 : 24th
2nd v JSang
300 - 300
1/600 : 35th
2nd v JOmond
300 - 300
1.5/900 : 26th
2nd v JOmond
300 - 300
2/1200 : 32nd
2nd v MOkaik
300 - 300
2.5/1500 : 27th
2nd v JOmond
300 - 300
3/1800 : 33rd
2nd v MBola
300 - 468
3/2100 : 37th
2nd v MOkaik
300 - 431
3/2400 : 44th
2nd v JSang
300 - 411
3/2700 : 45th
2nd v JOmond
300 - 439
3/3000 : 48th
2nd v SNixon
303 - 300
4/3303 : 46th
2nd v SNixon
300 - 309
4/3603 : 48th
2nd v JSang
321 - 300
5/3924 : 45th
2nd v JSang
352 - 300
6/4276 : 40th
2nd v AFasub
404 - 300
7/4680 : 38th
2nd v HNixon
391 - 300
8/5071 : 31st
2nd v VKinga
300 - 442
8/5371 : 36th
2nd v AFasub
330 - 300
9/5701 : 31st
2nd v HNixon
300 - 340
9/6001 : 34th
2nd v JSang
300 - 336
9/6301 : 38th
2nd v JSang
301 - 300
10/6602 : 34th
2nd v AAbdal
368 - 300
11/6970 : 28th
2nd v AFasub
304 - 300
12/7274 : 24th
2nd v HNixon
315 - 300
13/7589 : 19th
20.Yaw Asante 
12.5 wins, 8200
2nd v GEburu
300 - 308
0/300 : 29th
2nd v MSanni
300 - 367
0/600 : 40th
2nd v NEsan
300 - 444
0/900 : 45th
2nd v SSulei
472 - 300
1/1372 : 38th
2nd v SNixon
310 - 300
2/1682 : 32nd
2nd v AAbdal
300 - 427
2/1982 : 39th
2nd v CPlacc
300 - 309
2/2282 : 42nd
2nd v HNixon
442 - 300
3/2724 : 35th
2nd v TJay
300 - 417
3/3024 : 40th
2nd v AOgbog
300 - 447
3/3324 : 44th
2nd v GEburu
300 - 319
3/3624 : 48th
2nd v HNixon
458 - 300
4/4082 : 44th
2nd v AAbdal
446 - 300
5/4528 : 37th
2nd v AOgbog
389 - 300
6/4917 : 33rd
2nd v BAbdal
352 - 300
7/5269 : 27th
2nd v MGongo
300 - 405
7/5569 : 33rd
2nd v SSulei
411 - 300
8/5980 : 27th
2nd v SOshod
300 - 308
8/6280 : 32nd
2nd v BAbdal
300 - 416
8/6580 : 35th
2nd v GSanda
313 - 300
9/6893 : 30th
2nd v BAbdal
300 - 300
9.5/7193 : 35th
2nd v PSodje
301 - 300
10.5/7494 : 30th
2nd v NEsan
334 - 300
11.5/7828 : 26th
2nd v KSapon
372 - 300
12.5/8200 : 20th
21.Banda Abdallah 
12.5 wins, 8172
2nd v CUmebi
300 - 347
0/300 : 29th
2nd v SOshod
300 - 394
0/600 : 40th
2nd v MBola
546 - 300
1/1146 : 30th
2nd v MAkono
327 - 300
2/1473 : 19th
2nd v NKwame
357 - 300
3/1830 : 11th
2nd v MGongo
300 - 337
3/2130 : 18th
2nd v YTakyiA
300 - 515
3/2430 : 27th
2nd v MAkono
361 - 300
4/2791 : 20th
2nd v BKpent
300 - 356
4/3091 : 28th
2nd v MOfori
501 - 300
5/3592 : 19th
2nd v SOshod
300 - 326
5/3892 : 27th
2nd v PSodje
300 - 403
5/4192 : 32nd
2nd v AOgbog
332 - 300
6/4524 : 27th
2nd v VKinga
326 - 300
7/4850 : 23rd
2nd v YAsant
300 - 352
7/5150 : 28th
2nd v AOgbog
300 - 345
7/5450 : 34th
2nd v SNixon
387 - 300
8/5837 : 29th
2nd v SSulei
355 - 300
9/6192 : 24th
2nd v YAsant
416 - 300
10/6608 : 19th
2nd v MAkono
300 - 313
10/6908 : 22nd
2nd v YAsant
300 - 300
10.5/7208 : 22nd
2nd v MGongo
300 - 475
10.5/7508 : 29th
2nd v MAkono
363 - 300
11.5/7871 : 25th
2nd v NEsan
301 - 300
12.5/8172 : 21st
22.Michael Quao 
12.5 wins, 8136
2nd v UAndre
300 - 328
0/300 : 29th
2nd v HNixon
474 - 300
1/774 : 14th
2nd v KSapon
300 - 300
1.5/1074 : 24th
2nd v AAbdal
356 - 300
2.5/1430 : 16th
2nd v PSodje
300 - 490
2.5/1730 : 26th
2nd v AFasub
300 - 368
2.5/2030 : 37th
2nd v MOfori
307 - 300
3.5/2337 : 25th
2nd v AFasub
521 - 300
4.5/2858 : 18th
2nd v WAkiny
300 - 460
4.5/3158 : 26th
2nd v TJay
345 - 300
5.5/3503 : 18th
2nd v KSapon
300 - 307
5.5/3803 : 25th
2nd v KAchea
368 - 300
6.5/4171 : 19th
2nd v PSodje
323 - 300
7.5/4494 : 13th
2nd v KSapon
300 - 308
7.5/4794 : 19th
2nd v PSodje
300 - 308
7.5/5094 : 25th
2nd v KAchea
348 - 300
8.5/5442 : 20th
2nd v PSodje
377 - 300
9.5/5819 : 15th
2nd v NEsan
300 - 341
9.5/6119 : 20th
2nd v SOshod
300 - 304
9.5/6419 : 26th
2nd v AOgbog
300 - 322
9.5/6719 : 28th
2nd v MGongo
358 - 300
10.5/7077 : 23rd
2nd v CPlacc
449 - 300
11.5/7526 : 18th
2nd v VBerdi
310 - 300
12.5/7836 : 16th
2nd v OAdigu
300 - 497
12.5/8136 : 22nd
23.Chrys Placca 
12.5 wins, 7945
2nd v VKinga
313 - 300
1/313 : 20th
2nd v COkwel
300 - 547
1/613 : 31st
2nd v NOgede
349 - 300
2/962 : 21st
2nd v UAndre
300 - 465
2/1262 : 28th
2nd v VBerdi
300 - 360
2/1562 : 38th
2nd v SNixon
435 - 300
3/1997 : 23rd
2nd v YAsant
309 - 300
4/2306 : 20th
2nd v AAbdal
381 - 300
5/2687 : 16th
2nd v KSapon
307 - 300
6/2994 : 12th
2nd v PSodje
349 - 300
7/3343 : 8th
2nd v AAdeku
337 - 300
8/3680 : 5th
2nd v NEsan
420 - 300
9/4100 : 2nd
2nd v COkwel
300 - 348
9/4400 : 5th
2nd v VAmart
300 - 359
9/4700 : 8th
2nd v SSulei
300 - 336
9/5000 : 11th
2nd v PLitun
300 - 498
9/5300 : 18th
2nd v RAttac
300 - 400
9/5600 : 22nd
2nd v KAchea
300 - 382
9/5900 : 29th
2nd v MGongo
374 - 300
10/6274 : 23rd
2nd v KAchea
300 - 393
10/6574 : 25th
2nd v PSodje
457 - 300
11/7031 : 19th
2nd v MQuao
300 - 449
11/7331 : 24th
2nd v MGongo
314 - 300
12/7645 : 22nd
2nd v VBerdi
300 - 300
12.5/7945 : 23rd
24.Victor Berdie 
12.5 wins, 7799
2nd v OOyadi
300 - 396
0/300 : 29th
2nd v TJay
323 - 300
1/623 : 30th
2nd v MOfori
376 - 300
2/999 : 17th
2nd v BKpent
300 - 343
2/1299 : 25th
2nd v CPlacc
360 - 300
3/1659 : 22nd
2nd v SOshod
300 - 349
3/1959 : 28th
2nd v NKwame
300 - 434
3/2259 : 35th
2nd v VKinga
300 - 429
3/2559 : 43rd
2nd v RAttac
373 - 300
4/2932 : 33rd
2nd v MBola
300 - 378
4/3232 : 39th
2nd v AFasub
374 - 300
5/3606 : 36th
2nd v MOfori
320 - 300
6/3926 : 29th
2nd v SMidig
358 - 300
7/4284 : 22nd
2nd v KAchea
319 - 300
8/4603 : 17th
2nd v MMante
377 - 300
9/4980 : 13th
2nd v NKwame
351 - 300
10/5331 : 9th
2nd v YTakyiA
300 - 414
10/5631 : 14th
2nd v PLitun
300 - 415
10/5931 : 17th
2nd v KAchea
342 - 300
11/6273 : 14th
2nd v NKwame
326 - 300
12/6599 : 11th
2nd v SOshod
300 - 535
12/6899 : 15th
2nd v OAdigu
300 - 326
12/7199 : 17th
2nd v MQuao
300 - 310
12/7499 : 23rd
2nd v CPlacc
300 - 300
12.5/7799 : 24th
25.Rasheed Balogun 
12 wins, 8245
2nd v HNixon
411 - 300
1/411 : 6th
2nd v UAndre
358 - 300
2/769 : 5th
2nd v MMante
300 - 327
2/1069 : 10th
2nd v SNixon
464 - 300
3/1533 : 4th
2nd v NEsan
300 - 424
3/1833 : 10th
2nd v WAkiny
300 - 513
3/2133 : 17th
2nd v GSanda
373 - 300
4/2506 : 13th
2nd v IAddo
368 - 300
5/2874 : 10th
2nd v SMidig
300 - 436
5/3174 : 16th
2nd v KKhan
300 - 372
5/3474 : 23rd
2nd v MMante
300 - 313
5/3774 : 28th
2nd v VKinga
367 - 300
6/4141 : 22nd
2nd v BKpent
406 - 300
7/4547 : 17th
2nd v GSanda
324 - 300
8/4871 : 14th
2nd v NKwame
300 - 368
8/5171 : 20th
2nd v MMante
372 - 300
9/5543 : 15th
2nd v NKwame
300 - 313
9/5843 : 19th
2nd v MBola
300 - 326
9/6143 : 25th
2nd v GSanda
488 - 300
10/6631 : 18th
2nd v WAkiny
300 - 489
10/6931 : 21st
2nd v AOgbog
300 - 326
10/7231 : 25th
2nd v NEsan
305 - 300
11/7536 : 20th
2nd v KSapon
409 - 300
12/7945 : 17th
2nd v AOgbog
300 - 320
12/8245 : 25th
26.Azu Ogbogu 
12 wins, 8243
2nd v MOfori
496 - 300
1/496 : 2nd
2nd v DEsan
300 - 347
1/796 : 13th
2nd v SOshod
300 - 372
1/1096 : 32nd
2nd v VAmart
300 - 444
1/1396 : 37th
2nd v UAndre
300 - 324
1/1696 : 44th
2nd v MMante
300 - 323
1/1996 : 46th
2nd v MAkono
300 - 404
1/2296 : 48th
2nd v MOfori
300 - 470
1/2596 : 48th
2nd v GEburu
378 - 300
2/2974 : 46th
2nd v YAsant
447 - 300
3/3421 : 43rd
2nd v SAdegb
300 - 302
3/3721 : 47th
2nd v TJay
417 - 300
4/4138 : 43rd
2nd v BAbdal
300 - 332
4/4438 : 46th
2nd v YAsant
300 - 389
4/4738 : 47th
2nd v VKinga
392 - 300
5/5130 : 43rd
2nd v BAbdal
345 - 300
6/5475 : 42nd
2nd v BKpent
323 - 300
7/5798 : 38th
2nd v PSodje
300 - 315
7/6098 : 40th
2nd v JOmond
361 - 300
8/6459 : 37th
2nd v MQuao
322 - 300
9/6781 : 32nd
2nd v RBalog
326 - 300
10/7107 : 27th
2nd v KSapon
516 - 300
11/7623 : 19th
2nd v WAkiny
300 - 394
11/7923 : 27th
2nd v RBalog
320 - 300
12/8243 : 26th
27.Nana Kwame 
12 wins, 8082
2nd v PLitun
324 - 300
1/324 : 19th
2nd v NEsan
434 - 300
2/758 : 6th
2nd v OAdigu
300 - 476
2/1058 : 12th
2nd v OOyadi
453 - 300
3/1511 : 6th
2nd v BAbdal
300 - 357
3/1811 : 14th
2nd v TJay
300 - 346
3/2111 : 20th
2nd v VBerdi
434 - 300
4/2545 : 12th
2nd v WAkiny
318 - 300
5/2863 : 11th
2nd v MMante
366 - 300
6/3229 : 8th
2nd v PLitun
300 - 341
6/3529 : 11th
2nd v KKhan
343 - 300
7/3872 : 9th
2nd v PLitun
414 - 300
8/4286 : 7th
2nd v AAdeku
300 - 490
8/4586 : 10th
2nd v PLitun
300 - 306
8/4886 : 13th
2nd v RBalog
368 - 300
9/5254 : 9th
2nd v VBerdi
300 - 351
9/5554 : 14th
2nd v RBalog
313 - 300
10/5867 : 11th
2nd v RAttac
343 - 300
11/6210 : 8th
2nd v OOyadi
300 - 428
11/6510 : 12th
2nd v VBerdi
300 - 326
11/6810 : 15th
2nd v UAndre
300 - 333
11/7110 : 17th
2nd v GSanda
300 - 343
11/7410 : 21st
2nd v GEburu
372 - 300
12/7782 : 19th
2nd v KKhan
300 - 302
12/8082 : 27th
28.Malcolm Okaikoi 
12 wins, 8051
2nd v SMboya
300 - 300
0.5/300 : 24th
2nd v JOmond
300 - 300
1/600 : 35th
2nd v JSang
300 - 300
1.5/900 : 26th
2nd v JSang
300 - 300
2/1200 : 32nd
2nd v SMboya
300 - 300
2.5/1500 : 27th
2nd v JSang
300 - 300
3/1800 : 33rd
2nd v HNixon
300 - 413
3/2100 : 37th
2nd v SMboya
431 - 300
4/2531 : 30th
2nd v JOmond
405 - 300
5/2936 : 23rd
2nd v AFasub
300 - 427
5/3236 : 28th
2nd v JSang
426 - 300
6/3662 : 21st
2nd v CUmebi
300 - 335
6/3962 : 27th
2nd v JOmond
300 - 301
6/4262 : 35th
2nd v HNixon
369 - 300
7/4631 : 29th
2nd v TJay
353 - 300
8/4984 : 22nd
2nd v JOmond
300 - 433
8/5284 : 27th
2nd v AAbdal
374 - 300
9/5658 : 21st
2nd v VKinga
300 - 415
9/5958 : 28th
2nd v TJay
300 - 376
9/6258 : 29th
2nd v HNixon
300 - 494
9/6558 : 34th
2nd v MOfori
484 - 300
10/7042 : 29th
2nd v SSulei
300 - 324
10/7342 : 35th
2nd v AAbdal
334 - 300
11/7676 : 28th
2nd v SSulei
375 - 300
12/8051 : 28th
29.Isaac Addo 
12 wins, 7817
2nd v DEsan
300 - 363
0/300 : 29th
2nd v MOfori
303 - 300
1/603 : 33rd
2nd v RAttac
300 - 355
1/903 : 44th
2nd v NOgede
325 - 300
2/1228 : 31st
2nd v SAdegb
300 - 420
2/1528 : 42nd
2nd v GEburu
386 - 300
3/1914 : 31st
2nd v BKpent
320 - 300
4/2234 : 24th
2nd v RBalog
300 - 368
4/2534 : 29th
2nd v KAchea
300 - 369
4/2834 : 36th
2nd v SAdegb
300 - 339
4/3134 : 42nd
2nd v MOfori
300 - 320
4/3434 : 44th
2nd v GEburu
329 - 300
5/3763 : 40th
2nd v RAttac
300 - 396
5/4063 : 43rd
2nd v GEburu
400 - 300
6/4463 : 39th
2nd v MOfori
364 - 300
7/4827 : 36th
2nd v RAttac
300 - 305
7/5127 : 39th
2nd v SMidig
300 - 350
7/5427 : 41st
2nd v GEburu
320 - 300
8/5747 : 38th
2nd v MAkono
390 - 300
9/6137 : 33rd
2nd v CUmebi
300 - 366
9/6437 : 36th
2nd v GEburu
300 - 330
9/6737 : 41st
2nd v HNixon
434 - 300
10/7171 : 38th
2nd v VKinga
307 - 300
11/7478 : 32nd
2nd v GEburu
339 - 300
12/7817 : 29th
30.Bennet Kpentey 
12 wins, 7714
2nd v SOshod
425 - 300
1/425 : 3rd
2nd v MMante
313 - 300
2/738 : 8th
2nd v GSanda
300 - 304
2/1038 : 14th
2nd v VBerdi
343 - 300
3/1381 : 11th
2nd v KSapon
300 - 360
3/1681 : 21st
2nd v OAdigu
300 - 457
3/1981 : 25th
2nd v IAddo
300 - 320
3/2281 : 32nd
2nd v TJay
372 - 300
4/2653 : 25th
2nd v BAbdal
356 - 300
5/3009 : 21st
2nd v VKinga
363 - 300
6/3372 : 16th
2nd v OOyadi
300 - 415
6/3672 : 19th
2nd v GSanda
300 - 474
6/3972 : 26th
2nd v RBalog
300 - 406
6/4272 : 34th
2nd v RAttac
300 - 520
6/4572 : 38th
2nd v SMidig
333 - 300
7/4905 : 34th
2nd v CUmebi
317 - 300
8/5222 : 28th
2nd v AOgbog
300 - 323
8/5522 : 34th
2nd v JOmond
300 - 364
8/5822 : 36th
2nd v VKinga
321 - 300
9/6143 : 32nd
2nd v MMante
346 - 300
10/6489 : 27th
2nd v CUmebi
300 - 459
10/6789 : 32nd
2nd v MMante
300 - 369
10/7089 : 39th
2nd v PSodje
314 - 300
11/7403 : 33rd
2nd v MGongo
311 - 300
12/7714 : 30th
31.Samson Midigo 
11.5 wins, 7876
2nd v AFasub
300 - 376
0/300 : 29th
2nd v MGongo
300 - 330
0/600 : 40th
2nd v COkwel
300 - 372
0/900 : 45th
2nd v HNixon
326 - 300
1/1226 : 46th
2nd v SSulei
307 - 300
2/1533 : 41st
2nd v MOfori
391 - 300
3/1924 : 30th
2nd v AFasub
347 - 300
4/2271 : 23rd
2nd v KAchea
435 - 300
5/2706 : 15th
2nd v RBalog
436 - 300
6/3142 : 9th
2nd v DEsan
300 - 695
6/3442 : 13th
2nd v UAndre
300 - 375
6/3742 : 17th
2nd v MMante
300 - 371
6/4042 : 25th
2nd v VBerdi
300 - 358
6/4342 : 32nd
2nd v CUmebi
300 - 337
6/4642 : 36th
2nd v BKpent
300 - 333
6/4942 : 39th
2nd v MOfori
314 - 300
7/5256 : 37th
2nd v IAddo
350 - 300
8/5606 : 33rd
2nd v UAndre
300 - 353
8/5906 : 35th
2nd v CUmebi
300 - 417
8/6206 : 39th
2nd v VKinga
300 - 427
8/6506 : 45th
2nd v SSulei
370 - 300
9/6876 : 40th
2nd v MBola
350 - 300
10/7226 : 37th
2nd v MBola
350 - 300
11/7576 : 30th
2nd v MMante
300 - 300
11.5/7876 : 31st
32.Mensah Mantey 
11.5 wins, 7781
2nd v OAdigu
361 - 300
1/361 : 15th
2nd v BKpent
300 - 313
1/661 : 22nd
2nd v RBalog
327 - 300
2/988 : 19th
2nd v AAdeku
328 - 300
3/1316 : 12th
2nd v MSanni
300 - 421
3/1616 : 24th
2nd v AOgbog
323 - 300
4/1939 : 15th
2nd v TJay
317 - 300
5/2256 : 9th
2nd v PSodje
300 - 366
5/2556 : 17th
2nd v NKwame
300 - 366
5/2856 : 24th
2nd v UAndre
300 - 340
5/3156 : 31st
2nd v RBalog
313 - 300
6/3469 : 24th
2nd v SMidig
371 - 300
7/3840 : 18th
2nd v KSapon
300 - 320
7/4140 : 25th
2nd v UAndre
439 - 300
8/4579 : 18th
2nd v VBerdi
300 - 377
8/4879 : 23rd
2nd v RBalog
300 - 372
8/5179 : 29th
2nd v NOgede
300 - 448
8/5479 : 35th
2nd v MAkono
381 - 300
9/5860 : 30th
2nd v UAndre
300 - 433
9/6160 : 31st
2nd v BKpent
300 - 346
9/6460 : 35th
2nd v JOmond
352 - 300
10/6812 : 31st
2nd v BKpent
369 - 300
11/7181 : 26th
2nd v KAchea
300 - 496
11/7481 : 31st
2nd v SMidig
300 - 300
11.5/7781 : 32nd
33.Paul Sodje 
11.5 wins, 7753
2nd v TJay
311 - 300
1/311 : 21st
2nd v SNixon
322 - 300
2/633 : 12th
2nd v CUmebi
363 - 300
3/996 : 5th
2nd v GSanda
300 - 331
3/1296 : 14th
2nd v MQuao
490 - 300
4/1786 : 5th
2nd v KKhan
319 - 300
5/2105 : 5th
2nd v MSanni
300 - 332
5/2405 : 8th
2nd v MMante
366 - 300
6/2771 : 6th
2nd v AAdeku
300 - 311
6/3071 : 10th
2nd v CPlacc
300 - 349
6/3371 : 17th
2nd v OAdigu
300 - 347
6/3671 : 20th
2nd v BAbdal
403 - 300
7/4074 : 15th
2nd v MQuao
300 - 323
7/4374 : 21st
2nd v MGongo
306 - 300
8/4680 : 16th
2nd v MQuao
308 - 300
9/4988 : 12th
2nd v OAdigu
300 - 321
9/5288 : 19th
2nd v MQuao
300 - 377
9/5588 : 23rd
2nd v AOgbog
315 - 300
10/5903 : 19th
2nd v OAdigu
300 - 300
10.5/6203 : 16th
2nd v OAdigu
300 - 314
10.5/6503 : 20th
2nd v CPlacc
300 - 457
10.5/6803 : 24th
2nd v YAsant
300 - 301
10.5/7103 : 31st
2nd v BKpent
300 - 314
10.5/7403 : 35th
2nd v MBola
350 - 300
11.5/7753 : 33rd
34.Michael Akonor 
11 wins, 8175
2nd v AAdeku
300 - 416
0/300 : 29th
2nd v VAmart
353 - 300
1/653 : 23rd
2nd v SSulei
300 - 425
1/953 : 38th
2nd v BAbdal
300 - 327
1/1253 : 43rd
2nd v TJay
300 - 346
1/1553 : 47th
2nd v HNixon
387 - 300
2/1940 : 40th
2nd v AOgbog
404 - 300
3/2344 : 30th
2nd v BAbdal
300 - 361
3/2644 : 39th
2nd v AFasub
530 - 300
4/3174 : 27th
2nd v MGongo
382 - 300
5/3556 : 20th
2nd v VKinga
342 - 300
6/3898 : 14th
2nd v KKhan
300 - 374
6/4198 : 20th
2nd v SOshod
416 - 300
7/4614 : 15th
2nd v SAdegb
421 - 300
8/5035 : 12th
2nd v KKhan
300 - 369
8/5335 : 16th
2nd v WAkiny
300 - 420
8/5635 : 21st
2nd v MBola
300 - 327
8/5935 : 28th
2nd v MMante
300 - 381
8/6235 : 33rd
2nd v IAddo
300 - 390
8/6535 : 36th
2nd v BAbdal
313 - 300
9/6848 : 31st
2nd v SNixon
300 - 375
9/7148 : 37th
2nd v TJay
364 - 300
10/7512 : 32nd
2nd v BAbdal
300 - 363
10/7812 : 36th
2nd v SNixon
363 - 300
11/8175 : 34th
35.Segun Adegbenro 
11 wins, 8055
2nd v SSulei
425 - 400
1/425 : 3rd
2nd v CUmebi
300 - 313
1/725 : 15th
2nd v WAkiny
300 - 418
1/1025 : 34th
2nd v KAchea
300 - 309
1/1325 : 39th
2nd v IAddo
420 - 300
2/1745 : 31st
2nd v UAndre
300 - 327
2/2045 : 38th
2nd v SNixon
346 - 300
3/2391 : 28th
2nd v OOyadi
300 - 455
3/2691 : 36th
2nd v MOfori
300 - 314
3/2991 : 41st
2nd v IAddo
339 - 300
4/3330 : 35th
2nd v AOgbog
302 - 300
5/3632 : 32nd
2nd v MGongo
303 - 300
6/3935 : 28th
2nd v MBola
457 - 300
7/4392 : 20th
2nd v MAkono
300 - 421
7/4692 : 28th
2nd v OAdigu
300 - 421
7/4992 : 33rd
2nd v NOgede
300 - 377
7/5292 : 36th
2nd v GSanda
300 - 499
7/5592 : 39th
2nd v CUmebi
300 - 416
7/5892 : 42nd
2nd v SNixon
300 - 377
7/6192 : 46th
2nd v AAbdal
359 - 300
8/6551 : 44th
2nd v HNixon
300 - 306
8/6851 : 47th
2nd v AFasub
414 - 300
9/7265 : 44th
2nd v SNixon
419 - 300
10/7684 : 38th
2nd v VKinga
371 - 300
11/8055 : 35th
36.Gbade Sanda 
11 wins, 7970
2nd v VAmart
340 - 300
1/340 : 17th
2nd v AAdeku
300 - 311
1/640 : 27th
2nd v BKpent
304 - 300
2/944 : 23rd
2nd v PSodje
331 - 300
3/1275 : 15th
2nd v KKhan
300 - 350
3/1575 : 25th
2nd v DEsan
300 - 399
3/1875 : 32nd
2nd v RBalog
300 - 373
3/2175 : 36th
2nd v MBola
339 - 300
4/2514 : 31st
2nd v OOyadi
300 - 321
4/2814 : 37th
2nd v AAbdal
350 - 300
5/3164 : 30th
2nd v MBola
340 - 300
6/3504 : 23rd
2nd v BKpent
474 - 300
7/3978 : 16th
2nd v KKhan
300 - 391
7/4278 : 23rd
2nd v RBalog
300 - 324
7/4578 : 30th
2nd v RAttac
300 - 321
7/4878 : 35th
2nd v SOshod
300 - 418
7/5178 : 38th
2nd v SAdegb
499 - 300
8/5677 : 31st
2nd v MGongo
308 - 300
9/5985 : 26th
2nd v RBalog
300 - 488
9/6285 : 28th
2nd v YAsant
300 - 313
9/6585 : 33rd
2nd v MBola
442 - 300
10/7027 : 30th
2nd v NKwame
343 - 300
11/7370 : 22nd
2nd v OOyadi
300 - 384
11/7670 : 29th
2nd v KAchea
300 - 334
11/7970 : 36th
37.Gold Eburu 
11 wins, 7685
2nd v YAsant
308 - 300
1/308 : 22nd
2nd v OOyadi
300 - 362
1/608 : 32nd
2nd v AAbdal
300 - 316
1/908 : 43rd
2nd v TJay
300 - 382
1/1208 : 48th
2nd v MBola
393 - 300
2/1601 : 37th
2nd v IAddo
300 - 386
2/1901 : 43rd
2nd v KAchea
300 - 352
2/2201 : 45th
2nd v NOgede
300 - 347
2/2501 : 46th
2nd v AOgbog
300 - 378
2/2801 : 49th
2nd v JSang
315 - 300
3/3116 : 46th
2nd v YAsant
319 - 300
4/3435 : 43rd
2nd v IAddo
300 - 329
4/3735 : 47th
2nd v AFasub
348 - 300
5/4083 : 42nd
2nd v IAddo
300 - 400
5/4383 : 45th
2nd v JOmond
300 - 330
5/4683 : 46th
2nd v TJay
421 - 300
6/5104 : 44th
2nd v MOfori
350 - 300
7/5454 : 40th
2nd v IAddo
300 - 320
7/5754 : 43rd
2nd v SSulei
345 - 300
8/6099 : 40th
2nd v SNixon
306 - 300
9/6405 : 37th
2nd v IAddo
330 - 300
10/6735 : 33rd
2nd v JOmond
350 - 300
11/7085 : 27th
2nd v NKwame
300 - 372
11/7385 : 34th
2nd v IAddo
300 - 339
11/7685 : 37th
38.Niyi Esan 
10 wins, 8100
2nd v RAttac
409 - 300
1/409 : 8th
2nd v NKwame
300 - 434
1/709 : 16th
2nd v YAsant
444 - 300
2/1153 : 7th
2nd v CUmebi
332 - 300
3/1485 : 7th
2nd v RBalog
424 - 300
4/1909 : 3rd
2nd v PLitun
338 - 300
5/2247 : 3rd
2nd v KKhan
451 - 300
6/2698 : 3rd
2nd v YTakyiA
300 - 345
6/2998 : 3rd
2nd v YTakyiA
300 - 316
6/3298 : 5th
2nd v VAmart
300 - 311
6/3598 : 10th
2nd v WAkiny
391 - 300
7/3989 : 7th
2nd v CPlacc
300 - 420
7/4289 : 12th
2nd v OAdigu
386 - 300
8/4675 : 8th
2nd v DEsan
384 - 300
9/5059 : 6th
2nd v OOyadi
300 - 311
9/5359 : 8th
2nd v KKhan
300 - 330
9/5659 : 12th
2nd v KSapon
300 - 331
9/5959 : 16th
2nd v MQuao
341 - 300
10/6300 : 13th
2nd v YTakyiA
300 - 315
10/6600 : 20th
2nd v SOshod
300 - 320
10/6900 : 23rd
2nd v OAdigu
300 - 433
10/7200 : 26th
2nd v RBalog
300 - 305
10/7500 : 33rd
2nd v YAsant
300 - 334
10/7800 : 37th
2nd v BAbdal
300 - 301
10/8100 : 38th
39.M Bola 
10 wins, 7948
2nd v YTakyiA
300 - 369
0/300 : 29th
2nd v NOgede
343 - 300
1/643 : 25th
2nd v BAbdal
300 - 546
1/943 : 39th
2nd v MGongo
300 - 321
1/1243 : 44th
2nd v GEburu
300 - 393
1/1543 : 48th
2nd v SSulei
359 - 300
2/1902 : 42nd
2nd v SMboya
468 - 300
3/2370 : 29th
2nd v GSanda
300 - 339
3/2670 : 38th
2nd v NOgede
351 - 300
4/3021 : 30th
2nd v VBerdi
378 - 300
5/3399 : 25th
2nd v GSanda
300 - 340
5/3699 : 30th
2nd v RAttac
456 - 300
6/4155 : 21st
2nd v SAdegb
300 - 457
6/4455 : 28th
2nd v SSulei
337 - 300
7/4792 : 24th
2nd v NOgede
403 - 300
8/5195 : 19th
2nd v UAndre
300 - 305
8/5495 : 23rd
2nd v MAkono
327 - 300
9/5822 : 20th
2nd v RBalog
326 - 300
10/6148 : 16th
2nd v RAttac
300 - 367
10/6448 : 21st
2nd v UAndre
300 - 341
10/6748 : 24th
2nd v GSanda
300 - 442
10/7048 : 28th
2nd v SMidig
300 - 350
10/7348 : 34th
2nd v SMidig
300 - 350
10/7648 : 39th
2nd v PSodje
300 - 350
10/7948 : 39th
40.Venayori Kinga 
10 wins, 7914
2nd v CPlacc
300 - 313
0/300 : 29th
2nd v AAbdal
341 - 300
1/641 : 26th
2nd v SNixon
384 - 300
2/1025 : 15th
2nd v COkwel
300 - 449
2/1325 : 23rd
2nd v KAchea
300 - 370
2/1625 : 35th
2nd v CUmebi
343 - 300
3/1968 : 27th
2nd v AAbdal
300 - 304
3/2268 : 34th
2nd v VBerdi
429 - 300
4/2697 : 24th
2nd v MGongo
322 - 300
5/3019 : 20th
2nd v BKpent
300 - 363
5/3319 : 26th
2nd v MAkono
300 - 342
5/3619 : 35th
2nd v RBalog
300 - 367
5/3919 : 38th
2nd v SSulei
300 - 304
5/4219 : 41st
2nd v BAbdal
300 - 326
5/4519 : 43rd
2nd v AOgbog
300 - 392
5/4819 : 45th
2nd v SNixon
300 - 376
5/5119 : 47th
2nd v SMboya
442 - 300
6/5561 : 44th
2nd v MOkaik
415 - 300
7/5976 : 41st
2nd v BKpent
300 - 321
7/6276 : 43rd
2nd v SMidig
427 - 300
8/6703 : 42nd
2nd v TJay
307 - 300
9/7010 : 39th
2nd v SNixon
304 - 300
10/7314 : 36th
2nd v IAddo
300 - 307
10/7614 : 40th
2nd v SAdegb
300 - 371
10/7914 : 40th
41.Michael Gongolo 
9.5 wins, 7910
2nd v KSapon
300 - 301
0/300 : 29th
2nd v SMidig
330 - 300
1/630 : 28th
2nd v AAdeku
300 - 380
1/930 : 40th
2nd v MBola
321 - 300
2/1251 : 30th
2nd v CUmebi
434 - 300
3/1685 : 20th
2nd v BAbdal
337 - 300
4/2022 : 13th
2nd v VAmart
300 - 331
4/2322 : 19th
2nd v PLitun
300 - 340
4/2622 : 26th
2nd v VKinga
300 - 322
4/2922 : 34th
2nd v MAkono
300 - 382
4/3222 : 40th
2nd v NOgede
403 - 300
5/3625 : 33rd
2nd v SAdegb
300 - 303
5/3925 : 36th
2nd v KAchea
300 - 332
5/4225 : 39th
2nd v PSodje
300 - 306
5/4525 : 42nd
2nd v CUmebi
367 - 300
6/4892 : 41st
2nd v YAsant
405 - 300
7/5297 : 35th
2nd v SOshod
300 - 300
7.5/5597 : 37th
2nd v GSanda
300 - 308
7.5/5897 : 39th
2nd v CPlacc
300 - 374
7.5/6197 : 41st
2nd v JOmond
338 - 300
8.5/6535 : 39th
2nd v MQuao
300 - 358
8.5/6835 : 42nd
2nd v BAbdal
475 - 300
9.5/7310 : 40th
2nd v CPlacc
300 - 314
9.5/7610 : 41st
2nd v BKpent
300 - 311
9.5/7910 : 41st
42.Kwaku Sapong 
9.5 wins, 7530
2nd v MGongo
301 - 300
1/301 : 23rd
2nd v WAkiny
300 - 451
1/601 : 34th
2nd v MQuao
300 - 300
1.5/901 : 25th
2nd v DEsan
443 - 300
2.5/1344 : 17th
2nd v BKpent
360 - 300
3.5/1704 : 8th
2nd v AAdeku
300 - 351
3.5/2004 : 16th
2nd v DEsan
300 - 454
3.5/2304 : 26th
2nd v JSang
300 - 315
3.5/2604 : 34th
2nd v CPlacc
300 - 307
3.5/2904 : 39th
2nd v KAchea
329 - 300
4.5/3233 : 33rd
2nd v MQuao
307 - 300
5.5/3540 : 26th
2nd v OAdigu
300 - 468
5.5/3840 : 31st
2nd v MMante
320 - 300
6.5/4160 : 26th
2nd v MQuao
308 - 300
7.5/4468 : 20th
2nd v SOshod
300 - 336
7.5/4768 : 26th
2nd v DEsan
300 - 380
7.5/5068 : 32nd
2nd v NEsan
331 - 300
8.5/5399 : 26th
2nd v YTakyiA
331 - 300
9.5/5730 : 22nd
2nd v DEsan
300 - 419
9.5/6030 : 27th
2nd v NOgede
300 - 332
9.5/6330 : 29th
2nd v WAkiny
300 - 324
9.5/6630 : 36th
2nd v AOgbog
300 - 516
9.5/6930 : 41st
2nd v RBalog
300 - 409
9.5/7230 : 42nd
2nd v YAsant
300 - 372
9.5/7530 : 42nd
43.Adebayo Fasubo 
9 wins, 8026
2nd v SMidig
376 - 300
1/376 : 12th
2nd v KAchea
438 - 300
2/814 : 4th
2nd v KKhan
340 - 300
3/1154 : 3rd
2nd v SOshod
300 - 461
3/1454 : 9th
2nd v OAdigu
300 - 327
3/1754 : 18th
2nd v MQuao
368 - 300
4/2122 : 10th
2nd v SMidig
300 - 347
4/2422 : 16th
2nd v MQuao
300 - 521
4/2722 : 22nd
2nd v MAkono
300 - 530
4/3022 : 29th
2nd v MOkaik
427 - 300
5/3449 : 24th
2nd v VBerdi
300 - 374
5/3749 : 29th
2nd v SSulei
400 - 486
5/4149 : 33rd
2nd v GEburu
300 - 348
5/4449 : 38th
2nd v AAbdal
300 - 309
5/4749 : 41st
2nd v SMboya
300 - 404
5/5049 : 44th
2nd v JSang
435 - 300
6/5484 : 41st
2nd v TJay
300 - 347
6/5784 : 43rd
2nd v SMboya
300 - 330
6/6084 : 44th
2nd v JSang
376 - 300
7/6460 : 42nd
2nd v MOfori
355 - 300
8/6815 : 40th
2nd v AAbdal
311 - 300
9/7126 : 38th
2nd v SAdegb
300 - 414
9/7426 : 42nd
2nd v SMboya
300 - 304
9/7726 : 43rd
2nd v MOfori
300 - 482
9/8026 : 43rd
44.Shem Suleiman 
9 wins, 7936
2nd v SAdegb
400 - 425
0/400 : 28th
2nd v OAdigu
300 - 392
0/700 : 39th
2nd v MAkono
425 - 300
1/1125 : 31st
2nd v YAsant
300 - 472
1/1425 : 36th
2nd v SMidig
300 - 307
1/1725 : 43rd
2nd v MBola
300 - 359
1/2025 : 45th
2nd v JOmond
306 - 300
2/2331 : 41st
2nd v RAttac
300 - 408
2/2631 : 45th
2nd v CUmebi
300 - 349
2/2931 : 48th
2nd v SNixon
304 - 300
3/3235 : 45th
2nd v HNixon
413 - 300
4/3648 : 39th
2nd v AFasub
486 - 400
5/4134 : 34th
2nd v VKinga
304 - 300
6/4438 : 29th
2nd v MBola
300 - 337
6/4738 : 34th
2nd v CPlacc
336 - 300
7/5074 : 29th
2nd v AAbdal
438 - 300
8/5512 : 22nd
2nd v YAsant
300 - 411
8/5812 : 30th
2nd v BAbdal
300 - 355
8/6112 : 34th
2nd v GEburu
300 - 345
8/6412 : 38th
2nd v TJay
300 - 375
8/6712 : 41st
2nd v SMidig
300 - 370
8/7012 : 44th
2nd v MOkaik
324 - 300
9/7336 : 43rd
2nd v TJay
300 - 307
9/7636 : 44th
2nd v MOkaik
300 - 375
9/7936 : 44th
45.Tee Jay 
9 wins, 7787
2nd v PSodje
300 - 311
0/300 : 29th
2nd v VBerdi
300 - 323
0/600 : 40th
2nd v MSanni
300 - 413
0/900 : 45th
2nd v GEburu
382 - 300
1/1282 : 41st
2nd v MAkono
346 - 300
2/1628 : 34th
2nd v NKwame
346 - 300
3/1974 : 26th
2nd v MMante
300 - 317
3/2274 : 33rd
2nd v BKpent
300 - 372
3/2574 : 42nd
2nd v YAsant
417 - 300
4/2991 : 32nd
2nd v MQuao
300 - 345
4/3291 : 37th
2nd v KAchea
300 - 314
4/3591 : 40th
2nd v AOgbog
300 - 417
4/3891 : 45th
2nd v CUmebi
300 - 354
4/4191 : 47th
2nd v SNixon
300 - 429
4/4491 : 49th
2nd v MOkaik
300 - 353
4/4791 : 49th
2nd v GEburu
300 - 421
4/5091 : 49th
2nd v AFasub
347 - 300
5/5438 : 48th
2nd v AAbdal
391 - 300
6/5829 : 46th
2nd v MOkaik
376 - 300
7/6205 : 45th
2nd v SSulei
375 - 300
8/6580 : 43rd
2nd v VKinga
300 - 307
8/6880 : 46th
2nd v MAkono
300 - 364
8/7180 : 47th
2nd v SSulei
307 - 300
9/7487 : 45th
2nd v JOmond
300 - 412
9/7787 : 45th
46.Harold Nixon 
8 wins, 7923
2nd v RBalog
300 - 411
0/300 : 29th
2nd v MQuao
300 - 474
0/600 : 40th
2nd v KAchea
300 - 361
0/900 : 45th
2nd v SMidig
300 - 326
0/1200 : 49th
2nd v MOfori
300 - 387
0/1500 : 49th
2nd v MAkono
300 - 387
0/1800 : 50th
2nd v MOkaik
413 - 300
1/2213 : 49th
2nd v YAsant
300 - 442
1/2513 : 49th
2nd v SNixon
424 - 300
2/2937 : 47th
2nd v NOgede
300 - 401
2/3237 : 49th
2nd v SSulei
300 - 413
2/3537 : 49th
2nd v YAsant
300 - 458
2/3837 : 49th
2nd v SNixon
300 - 432
2/4137 : 50th
2nd v MOkaik
300 - 369
2/4437 : 50th
2nd v JSang
393 - 300
3/4830 : 50th
2nd v SMboya
300 - 391
3/5130 : 50th
2nd v JSang
346 - 300
4/5476 : 50th
2nd v JSang
407 - 300
5/5883 : 49th
2nd v SMboya
340 - 300
6/6223 : 48th
2nd v MOkaik
494 - 300
7/6717 : 46th
2nd v SAdegb
306 - 300
8/7023 : 43rd
2nd v IAddo
300 - 434
8/7323 : 45th
2nd v JOmond
300 - 406
8/7623 : 46th
2nd v SMboya
300 - 315
8/7923 : 46th
47.Mike Ofori 
8 wins, 7812
2nd v AOgbog
300 - 496
0/300 : 29th
2nd v IAddo
300 - 303
0/600 : 40th
2nd v VBerdi
300 - 376
0/900 : 45th
2nd v RAttac
329 - 300
1/1229 : 45th
2nd v HNixon
387 - 300
2/1616 : 36th
2nd v SMidig
300 - 391
2/1916 : 41st
2nd v MQuao
300 - 307
2/2216 : 44th
2nd v AOgbog
470 - 300
3/2686 : 37th
2nd v SAdegb
314 - 300
4/3000 : 31st
2nd v BAbdal
300 - 501
4/3300 : 36th
2nd v IAddo
320 - 300
5/3620 : 34th
2nd v VBerdi
300 - 320
5/3920 : 37th
2nd v NOgede
300 - 454
5/4220 : 40th
2nd v JOmond
405 - 300
6/4625 : 37th
2nd v IAddo
300 - 364
6/4925 : 40th
2nd v SMidig
300 - 314
6/5225 : 43rd
2nd v GEburu
300 - 350
6/5525 : 45th
2nd v SNixon
300 - 308
6/5825 : 47th
2nd v AAbdal
300 - 340
6/6125 : 49th
2nd v AFasub
300 - 355
6/6425 : 49th
2nd v MOkaik
300 - 484
6/6725 : 49th
2nd v JSang
300 - 335
6/7025 : 50th
2nd v JSang
305 - 300
7/7330 : 48th
2nd v AFasub
482 - 300
8/7812 : 47th
48.Samuel Nixon 
8 wins, 7802
2nd v MSanni
396 - 300
1/396 : 10th
2nd v PSodje
300 - 322
1/696 : 17th
2nd v VKinga
300 - 384
1/996 : 35th
2nd v RBalog
300 - 464
1/1296 : 40th
2nd v YAsant
300 - 310
1/1596 : 45th
2nd v CPlacc
300 - 435
1/1896 : 47th
2nd v SAdegb
300 - 346
1/2196 : 50th
2nd v VAmart
300 - 315
1/2496 : 50th
2nd v HNixon
300 - 424
1/2796 : 50th
2nd v SSulei
300 - 304
1/3096 : 50th
2nd v SMboya
300 - 303
1/3396 : 50th
2nd v SMboya
309 - 300
2/3705 : 50th
2nd v HNixon
432 - 300
3/4137 : 49th
2nd v TJay
429 - 300
4/4566 : 48th
2nd v AAbdal
300 - 401
4/4866 : 48th
2nd v VKinga
376 - 300
5/5242 : 46th
2nd v BAbdal
300 - 387
5/5542 : 47th
2nd v MOfori
308 - 300
6/5850 : 45th
2nd v SAdegb
377 - 300
7/6227 : 44th
2nd v GEburu
300 - 306
7/6527 : 47th
2nd v MAkono
375 - 300
8/6902 : 45th
2nd v VKinga
300 - 304
8/7202 : 46th
2nd v SAdegb
300 - 419
8/7502 : 47th
2nd v MAkono
300 - 363
8/7802 : 48th
49.A Abdallai 
8 wins, 7542
2nd v COkwel
300 - 404
0/300 : 29th
2nd v VKinga
300 - 341
0/600 : 40th
2nd v GEburu
316 - 300
1/916 : 42nd
2nd v MQuao
300 - 356
1/1216 : 47th
2nd v NOgede
342 - 300
2/1558 : 40th
2nd v YAsant
427 - 300
3/1985 : 24th
2nd v VKinga
304 - 300
4/2289 : 22nd
2nd v CPlacc
300 - 381
4/2589 : 28th
2nd v KKhan
300 - 350
4/2889 : 35th
2nd v GSanda
300 - 350
4/3189 : 41st
2nd v RAttac
300 - 322
4/3489 : 42nd
2nd v NOgede
300 - 304
4/3789 : 46th
2nd v YAsant
300 - 446
4/4089 : 48th
2nd v AFasub
309 - 300
5/4398 : 44th
2nd v SNixon
401 - 300
6/4799 : 42nd
2nd v SSulei
300 - 438
6/5099 : 45th
2nd v MOkaik
300 - 374
6/5399 : 46th
2nd v TJay
300 - 391
6/5699 : 48th
2nd v MOfori
340 - 300
7/6039 : 47th
2nd v SAdegb
300 - 359
7/6339 : 48th
2nd v AFasub
300 - 311
7/6639 : 48th
2nd v SMboya
300 - 368
7/6939 : 48th
2nd v MOkaik
300 - 334
7/7239 : 49th
2nd v JSang
303 - 300
8/7542 : 49th
50.John Sang 
7 wins, 7397
2nd v JOmond
300 - 300
0.5/300 : 24th
2nd v SMboya
300 - 300
1/600 : 35th
2nd v MOkaik
300 - 300
1.5/900 : 26th
2nd v MOkaik
300 - 300
2/1200 : 32nd
2nd v JOmond
300 - 300
2.5/1500 : 27th
2nd v MOkaik
300 - 300
3/1800 : 33rd
2nd v NOgede
300 - 378
3/2100 : 37th
2nd v KSapon
315 - 300
4/2415 : 33rd
2nd v SMboya
411 - 300
5/2826 : 25th
2nd v GEburu
300 - 315
5/3126 : 32nd
2nd v MOkaik
300 - 426
5/3426 : 38th
2nd v JOmond
300 - 566
5/3726 : 42nd
2nd v SMboya
300 - 321
5/4026 : 44th
2nd v SMboya
300 - 352
5/4326 : 46th
2nd v HNixon
300 - 393
5/4626 : 47th
2nd v AFasub
300 - 435
5/4926 : 48th
2nd v HNixon
300 - 346
5/5226 : 49th
2nd v HNixon
300 - 407
5/5526 : 50th
2nd v AFasub
300 - 376
5/5826 : 50th
2nd v SMboya
336 - 300
6/6162 : 50th
2nd v SMboya
300 - 301
6/6462 : 50th
2nd v MOfori
335 - 300
7/6797 : 49th
2nd v MOfori
300 - 305
7/7097 : 50th
2nd v AAbdal
300 - 303
7/7397 : 50th