Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5
1.Chris Lipe 
4 wins, +179
1st v BBowma
438 - 382
1/+56 : 2nd
2nd v DMilto
468 - 456
2/+68 : 1st
2nd v JChera
414 - 411
3/+71 : 1st
1st v DKoeni
482 - 316
4/+237 : 1st
1st v RBuck
398 - 456
4/+179 : 1st
2.Richard Buck 
4 wins, -17
1st v DMilto
483 - 342
1/+141 : 1st
2nd v DKoeni
266 - 600
1/-193 : 5th
2nd v BBowma
461 - 377
2/-109 : 3rd
1st v JChera
413 - 379
3/-75 : 2nd
2nd v CLipe
456 - 398
4/-17 : 2nd
3.David Koenig 
3 wins, +288
2nd v JChera
387 - 389
0/-2 : 4th
1st v RBuck
600 - 266
1/+332 : 2nd
1st v DMilto
474 - 376
2/+430 : 2nd
2nd v CLipe
316 - 482
2/+264 : 3rd
2nd v BBowma
413 - 389
3/+288 : 3rd
4.John Cheras 
2 wins, +39
1st v DKoeni
389 - 387
1/+2 : 3rd
2nd v BBowma
412 - 416
1/-2 : 3rd
1st v CLipe
411 - 414
1/-5 : 4th
2nd v RBuck
379 - 413
1/-39 : 4th
1st v DMilto
419 - 341
2/+39 : 4th
5.Brian Bowman 
1 wins, -183
2nd v CLipe
382 - 438
0/-56 : 5th
1st v JChera
416 - 412
1/-52 : 4th
1st v RBuck
377 - 461
1/-136 : 5th
2nd v DMilto
346 - 369
1/-159 : 5th
1st v DKoeni
389 - 413
1/-183 : 5th
6.Daniel Milton 
1 wins, -306
2nd v RBuck
342 - 483
0/-141 : 6th
1st v CLipe
456 - 468
0/-153 : 6th
2nd v DKoeni
376 - 474
0/-251 : 6th
1st v BBowma
369 - 346
1/-228 : 6th
2nd v JChera
341 - 419
1/-306 : 6th